• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Innehåll faktura sida 2
  • /

Sida 2

För Lotta har företaget debiterats månadspremien för ITP 2 och en TGL-premie som är inkluderad.

Lottas ITPK-premie specificeras under rubriken ”ITPK” (se förklaringen F längre ner). Där redovisas även val hon gjort som flyttar en del av ITP 2-premien till hennes ITPK.

För Bashma har företaget enbart debiterats en TGL-premie. Det beror på att det finns ett avstående, ett utträde eller ett undantag registrerat för den anställde.

För anställda med ITP 1 är TGL-premien inte inkluderad i månadspremien under rubriken ”ITP 1”, utan särredovisas, om den är tecknad i Alecta, under rubriken ”ITP 2 + TGL om tecknad i Alecta”.

Här redovisas alltså TGL-premien för ITP 1:orna Linn, Stefan, Maria och Alf.

Här redovisas den kompletterande ålderspensionen ITPK som anställda med ITP 2 har. Den är premiebestämd och motsvarar 2 procent av lönen.

För David debiteras företaget även en deltidspensionspremie (flexpension). Den redovisas i kolumnen retroaktiv premie. Premiebefrielseförsäkringen som ingår i deltidspensionspremien särredovisas under rubriken ”KOMP FÖRS ITPK PBF” (se sidan 3).

För Ulrika har företaget debiterats deltidspensionspremier (flexpension), dels retroaktivt fr.o.m. 1812 t.o.m. 1901, dels för innevarande månad, dvs. 1902. Under "Månadspremie" specificeras ITPK-premien för innevarande månad. Företaget har också debiterats en retoraktiv ITPK-premie till följd av en retroaktiv löneändring.

Premiebefrielseförsäkringen som ingår i deltidspensionspremien redovisas under rubriken ”KOMP FÖRS ITPK PBF” (se sidan 3).

För Lotta har företaget, förutom ITPK-premien, redovisad under "Månadspremie", debiterats en premie specificerad som ”Annan orsak” under retroaktiv premie. Detta är ingen retroaktiv premie utan har att göra med val som Lotta har gjort som flyttar en del av ITP 2-premien till hennes ITPK.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm