• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Nyutveckling av ITP-modul
 • /

Nyutveckling av ITP-modul

Följ stegen på den här sidan för att utveckla och implementera systemstöd för rapportering av försäkringshändelser inom ITP, så kallad ITP-modul.

1. Granska krav och förutsättningar

Gå igenom de allmänna kraven som gäller för företag som utvecklar ITP-modul samt den eller de kravspecifikationer för grunduppgifter som är aktuella för er. Kravspecifikationerna uppdateras löpande; kontrollera med oss på Collectum att ni inte börjar arbeta med en version som kommer att förändras inom kort.

2. Informera Collectum

Kontakta Collectum för ett uppstartsmöte där vi går igenom eventuella frågor och berättar mer om hur vi arbetar.

Tänk på!

 • Leverantörens deltagare bör vara en projektledare, en systemspecialist för systemet och en utvecklare med XML-kunskap.
 • Läs noga igenom aktuella kravspecifikationer och samla på er så många frågor som möjligt inför mötet.
 • Förse Collectum med adress till en opersonlig mejllåda.
 • Återkoppla löpande till oss om det sker större ändringar i den överenskomna planen.

3. Utveckla och testa

Under er utvecklingsfas finns vi som bollplank under resans gång. Återkom om ni har behov av närmare genomgång av kraven. När ni har en första version av ITP-modulen för test är ni välkomna att kontakta oss för att diskutera testfall.

Tänk på!

 • Ha tillgång till aktuella testdata och testmiljö (XML-verktyg).
 • Vi testar filens format och gör en okulär undersökning av innehållet. Innehållsmässiga fel i filen kan indikera underliggande fel i ITP-modulen.

4. Kontroll av ITP-modulen med hjälp av en pilotkund

När testerna är klara ska en produktionsfil från ert system tas fram av den pilotkund som utsetts. Collectum, pilotkunden och systemleverantören granskar filen tillsammans. Innehållet i de olika händelserna ska stämma överens med kravspecifikationen.

Tänk på!

 • Pilotkunden måste vara representativ såtillvida att de generella händelser som förväntas genereras från ITP-modulen måste kunna verifieras i produktionsfilen
 • Ett internetkontorsavtal mellan kundföretaget och Collectum måste finnas, det vill säga att pilotkunden använder Collectums internetkontor för att rapportera via fil. Läs mer om internetkontoret.
 • Collectum förbehåller sig rätten att stoppa filer från en ITP-modul om den är felaktig eller skapar felaktiga filer.

5. Nu är ni igång…

Kundföretagen kommer att skapa filen i sitt system och därefter ladda upp den i Collectums internetkontor. I internetkontoret kan delar av filen felfällas i så kallade felposter. Felposter skapas när det finns en misstämning mellan lönesystemet och de uppgifter som Collectum har. Felposten går tillbaka till avsändaren med ett felmeddelande om varför den inte kunde registreras.

Bevaka löpande uppdateringar av kraven, och att förändringar av ert system inte påverkar ITP-modulen. Ni ansvarar för att er tjänst följer gällande krav.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm