• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Vanliga frågor om ITP-modulen
  • /

Vanliga frågor om ITP-modulen

Här hittar du svar på några vanliga frågor om ITP-modulen. Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta Collectum för test och verifiering om ni står inför

  1. vidareutveckling av ITP-modulen med avseende på funktionalitet som stödjer ytterligare avtalsområden
  2. versionsuppdatering av befintlig ITP-modul eller
  3. versionsuppdatering av lönesystem som kan ha inverkan på ITP-modulen.

Ni behöver ha tillgång till relevant testmiljö och testdata. Vi testar filens format och gör en okulär undersökning av innehållet, då innehållsmässiga fel i filen kan indikera underliggande fel i ITP-modulen.

Utvecklaren av ITP-modulen ansvarar för att i god tid distribuera och informera berörda arbetsgivare om nya versioner samt när de kan börja användas, enligt Collectums leveransplan. Det är dock arbetsgivaren som ansvarar för riktigheten i den information som rapporteras via fil till Collectum, oavsett vilken elektronisk tjänst som används.

För att undvika problem när medarbetare slutar på arbetsplatsen eller är tillfälligt frånvarande, är en opersonlig mejladress det bästa sättet att säkerställa att vi når rätt mottagare.

Uppdatering av kravspecifikationer för ITP-modulen sker vid behov för att följa vid var tid gällande ITP-regelverk eller andra krav som påverkar ITP-administrationen. En ny version ersätter föregående kravspecifikation. De aviserade ändringarna träder generellt i kraft sex månader efter publicering enligt Collectums rutiner för införande, om Collectum inte anger annat.

Aktuella kravspecifikationer för ITP-modulen.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm