• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Familjepension
 • /

Familjepension

Anställda tjänstemän som har ITP 2 och som tjänar mer än
571 500 kronor om året (7,5 inkomstbasbelopp), har en särskild familjepension till efterlevande i sin ITP.

Så här fungerar familjepensionen:

 • Betalas ut till efterlevande make, maka eller registrerad partner livet ut, om de gifte sig innan den avlidne fyllde 60 år, eller har varit gifta i fem år eller har gemensamma barn.
 • Den anställdes sambo har inte rätt till ITPs familjepension.
 • Den avlidnes barn får också pension fram till och med den månad de fyller 20 år.
 • Om den efterlevande maken, makan eller registrerade partnern gifter om sig eller registrerar nytt partnerskap före 60 års ålder, upphör pensionsutbetalningarna.
 • Den anställde har möjlighet att permanent välja bort framtida familjepensionspremier och istället styra om inbetalningarna till sin egen ITPK.

Hur mycket får de efterlevande?

Pensionen beräknas efter

 • den avlidnes lön om han eller hon hade en aktiv anställning med ITP vid dödsfallet
 • den pension som finns intjänad om den avlidne slutat sin anställning före pensioneringen eller redan gått i pension
 • om familjen vid dödsfallet hade barn under 20 år.

Om den avlidne hade kortare tjänstgöringstid än 360 månader minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som saknas.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm