• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Alternativ ITP eller övergång till ITP 1
 • /

Alternativ ITP eller övergång till ITP 1

En anställd med ITP 2 och en pensionsmedförande årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp (motsvarar 762 000 kronor i år) kan välja mellan att vara kvar i ITP 2, välja alternativ ITP eller gå över till ITP 1.

Om den anställde ska vara kvar i ordinarie ITP 2 behöver ni inte göra någonting. Kommer den anställde överens med er om alternativ ITP eller att gå över till ITP 1 behöver ni anmäla det till oss. All rapportering gör ni i internetkontoret Länk till annan webbplats.. Där hittar ni även blanketter som ska fyllas i och signeras digitalt.

Ska en nyanställd ha alternativ ITP från anställningens början? Då måste ni anmäla det inom sex månader från anställningstidpunkten. Annars gäller alternativ ITP från den månad blanketten kommer in. Både arbetsgivaren och den anställde måste skriva under blanketten.

Det här behöver ni göra:

 1. Rapportera den anställde som ny medarbetare om personen är nyanställd.
 2. Blanketten Val av alternativ ITP (0100), hittar du i internetkontoret,
  den fylls i och signeras digitalt.
 3. Välj hur alternativ ITP ska tecknas:

  » I ett bolag utanför ITP-planen?
  Kontakta det bolaget för att teckna försäkringen där. Ni fortsätter att betala ITPK-premier och den anställde gör ett ITPK-val. Om ni och den anställde kommit överens om att även inkludera ITPK-premien i alternativ ITP, fyller ni i blanketten ITPK-premie vid val av alternativ ITP (0102).

  » Som en förstärkt premie till den ordinarie ITPK-premien (alternativ ITP via ITPK)?
  Då rapporterar ni det som en kompletterande premie. Mer information finns på sidan om kompletterande premier.


Viktigt att veta om val av alternativ ITP

 • Kom ihåg att teckna alternativ ITP för lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.
 • Den anställde kan inte återgå till ITP 2 under pågående anställning.
 • Den anställde kan gå över till ITP 1 eller byta variant av alternativ ITP (från alternativ ITP utanför ITP-planen till alternativ ITP via ITPK eller tvärtom).

Ska en nyanställd gå över till ITP 1 från anställningens början? Då måste ni anmäla det inom sex månader från anställningstidpunkten. Anmäler ni senare, måste ni först anmäla den anställde till ITP 2. Anmälan till ITP 1 gäller då först från den månad blanketten kommer in till Collectum. Både arbetsgivaren och den anställde måste också skriva under blanketten.

Det här behöver ni göra:

 • Nyanställd: Fyll i blanketten Övergång till ITP 1 (0101) inom sex månader från anställningstidpunkten. (Blanketten gäller även som anmälan av nyanställd.)
 • Redan anställd med ordinarie ITP 2: Fyll i blanketten Övergång till ITP 1 (0101).
 • Redan anställd med alternativ ITP: Fyll i blanketten Övergång till ITP 1 (0101). Om alternativ ITP finns utanför ITP-planen, glöm inte att avsluta den försäkringen. Annars kan ni få betala dubbla premier. Finns alternativ ITP i ITPK avslutar vi den försäkringen när blankett 0101 kommer in till oss.


Viktigt att veta om övergång till ITP 1

 • Den anställde kan inte återgå till ITP 2 under pågående anställning.

Ska den anställde behålla sin pensionslösning?

Ett koncerndirektiv innebär en förenklad administrativ rutin för anställningsbyten inom en koncern, där tjänstemannen och arbetsgivaren är överens om att alternativ ITP eller övergång till ITP 1 ska fortsätta gälla.

Läs mer om att behålla alternativ ITP vid anställningsbyte inom koncern.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm