• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Arbete efter 65 år
  • /

Arbete efter 65 år

När en tjänsteman uppnår pensionsåldern, normalt vid 65 år, upphör ert åtagande för hans eller hennes ITP. Vi avslutar ITP-försäkringen, oavsett om tjänstemannen haft ITP 1 eller ITP 2. Debiteringen upphör månaden innan tjänstemannen uppnår pensionsåldern.

Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder? Eller ska ni anställa en person äldre än 65? Här får ni veta vad ni måste göra, och vad som är valfritt.

TGL är obligatoriskt

Arbetar tjänstemannen minst 8 timmar per vecka ska han eller hon alltid ha TGL, dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta tar ni med den anställde i er gruppanmälan till TGL. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, rapporterar ni det samma månad som han eller hon fyller 65. Har ni TGL i ett annat bolag, meddelar ni det bolaget.

ITP 1-premier är valfritt

Vill ni betala premier till tjänstemannens ålderspension trots att han eller hon är över 65, ska ni rapportera personen som ny medarbetare inom ITP 1, oavsett om den anställde haft ITP 1 eller ITP 2 tidigare. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, rapporterar ni det samma månad som han eller hon fyller 65. Läs längre ner på sidan om som gäller vid sjukdom efter 65.

Rapportera lön varje månad

Ska ni betala premier till ITP 1 rapporterar ni den utbetalda bruttolönen i internetkontoret varje månad.

Om en anställd blir sjuk

  • En anställd som omfattades av ITP 1 innan han eller hon fyllde 65 år, och fortsätter arbeta på samma företag efter det, har rätt till sjukpension från Alecta i 180 dagar. Villkoret är att den anställde samtidigt får ersättning från Försäkringskassan.
  • För en anställd som omfattades av ITP 2 innan han eller hon fyllde 65 år upphör rätten till ITP sjukpension från och med att den anställde fyllt 65 år, även om arbetsgivaren valt att fortsätta betala premier till ITP.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm