• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Arbete efter ordinarie pensionsålder
  • /

Arbete efter ordinarie pensionsålder

När en tjänsteman uppnår ordinarie pensionsålder upphör ert åtagande för den anställdes ITP. Ordinarie pensionsålder är 65 år för ITP 2 och 66 år för ITP 1.

Vi avslutar ITP-försäkringen och debiteringen upphör månaden innan tjänstemannen uppnår den aktuella pensionsåldern.

Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder? Eller ska ni anställa en person som är äldre än 65 respektive 66 är? Här får ni veta vad ni måste göra, och vad som är valfritt.

Sjukpension för ITP 2 är obligatoriskt till 66 år

Om en anställd med ITP 2 arbetar kvar efter 65 år måste ni anmäla in personen igen och fortsätta betala för ITP sjukpension fram till 66-årsdagen. Detta gäller även om ni nyanställer en person som tillhör ITP 2.

I det fall ni frivilligt även vill betala ålderspension anmäler ni istället in den anställde till ITP 1.

TGL är obligatoriskt

Arbetar tjänstemannen minst 8 timmar per vecka ska han eller hon alltid ha tjänstegrupplivförsäkring (TGL), dock som längst till 70 år.

Har ni TGL i Alecta och den anställde arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder ska ni rapportera in det i gruppanmälan. Ni gör det från samma månad som den anställde fyller 65 år om personen tillhör ITP 2 och från 66 år om personen tillhör ITP 1.

Har ni TGL i ett annat bolag, meddelar ni det bolaget.

ITP 1-premier valfritt efter 65 respektive 66 år

Vill ni betala pensionspremier till tjänstemannens ålderspension trots att han eller hon är över 65 år (ITP 2) eller 66 år (ITP 1), ska ni rapportera personen som ny medarbetare inom ITP 1, oavsett om den anställde haft ITP 1 eller ITP 2 tidigare. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, rapporterar ni det samma månad som han eller hon uppnår sin pensionsålder, 65 eller 66 år.

Läs längre ner på sidan om vad som gäller vid sjukdom efter 65 respektive 66 år.

Rapportera lön varje månad

Ska ni betala premier till ITP 1 rapporterar ni den utbetalda bruttolönen i internetkontoret varje månad.

Om en anställd blir sjuk efter ordinarie pensionsålder

  • En anställd som omfattades av ITP 1 innan han eller hon fyllde 66 år, och fortsätter arbeta på samma företag efter det, har rätt till sjukpension från Alecta i 180 dagar. Villkoret är att den anställde samtidigt får ersättning från Försäkringskassan.
  • För en anställd som omfattades av ITP 2 innan han eller hon fyllde 66 år upphör rätten till ITP sjukpension från och med att den anställde fyllt 66 år.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm