• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Avslutad anställning
  • /

Avslutad anställning

När en anställd säger upp sig eller blir uppsagd utan att gå i pension, ska ni göra en avanmälan i internetkontoret Länk till annan webbplats. från det aktuella datumet.

Information om permittering

Med anledning av Coronaviruset och att många företag tvingas permittera personal, gäller följande från den 16 mars 2020:

Vid heltidspermittering, dvs. att den anställde inte arbetar alls, ska den anställde avanmälas.

Det här gäller vid korttidspermittering.

Efterskydd

När någon slutar sin anställning fortsätter både ITP- och TGL-försäkringen att gälla i tre månader efter det att anställningen upphör. Det kallas efterskydd. Skulle den anställde bli sjuk under efterskyddstiden ska ni göra en sjukanmälan till Collectum. Skulle den anställde avlida under efterskyddstiden kommer de efterlevande, förmånstagarna, att få ett engångsbelopp utbetalt från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

Om den anställde går i pension

När en anställd går i pension ska ni avsluta anställningen som vanligt. Handlar det om avgångspension, eller pensionering i förtid, finns möjlighet till slutbetalning av ITP- och/eller TGL-premierna.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm