• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Föräldraledighet
  • /

Föräldraledighet

När en anställd är föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan gäller olika tillvägagångssätt beroende på om den anställde tillhör ITP 1 eller ITP 2.

Det gäller även när en anställd är hemma med tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab).

Här nedan ser ni vad som gäller inom ITP 1 respektive ITP 2. All rapportering gör ni i internetkontoret.

ITP 1

När en anställd är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkringskassan behöver ni inte anmäla det till Collectum. Ni fortsätter bara att rapportera den utbetalade bruttolönen varje månad, precis som tidigare. Tänk på att inte ta med eventuell föräldralön. Är lönen 0 kronor, anger ni det.

En lägre lön innebär att ni betalar en lägre eller ingen premie till oss. ITP-premierna till den anställde betalas nu istället av premiebefrielseförsäkringen.

Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni rapporterar som vanligt den utbetalade bruttolönen till oss.

ITP 2

När en anställd är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkringskassan är rekommendationen från Svenskt Näringsliv och PTK att fortsätta betala ITP-premierna de elva första månaderna av föräldraledigheten per barn.

Alternativet är att rapportera den anställde som föräldraledig utan ITP-premier. Ni behöver då komma ihåg att rapportera den anställde som ”åter i tjänst” när han eller hon kommer tillbaka till jobbet.

Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni betalar samma premie som om den anställde inte vabbade. Ni behöver inte kontakta oss.

Ni ska alltid fortsätta betala TGL-premier för en anställd. Har ni anmält den anställde som föräldraledig och inte betalar några premier, tar ni med honom eller henne i er gruppanmälan TGL.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm