• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Kompletterande premie för EFA
  • /

Kompletterande premie – EFA

EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening), Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har träffat överenskommelse om att arbetsgivare som omfattas av avtalet ska betala en extra pensionspremie till de anställdas ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Det är överskjutande timmar i arbetstidsförkortningen (ATK) som räknas om till en kompletterande premie till de anställdas ITP 1 eller ITPK. Anmäl ATK-premien för anställda mellan 25 och 65 år.

Rapportera så här

Ni räknar fram den kompletterande premien själva och rapporterar premierna innevarande månad, inte retroaktivt.

Rapportera kompletterande premier (EFA) i den här Excelfilen för engångspremier. Excel, 52.7 kB.

  • Fyll i personnummer och belopp för berörda anställda.
  • Spara filen under ett unikt namn.
  • Ladda sedan upp filen i internetkontoret Länk till annan webbplats., ingången Anställda, tjänsten Rapportera in engångspremier.

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som motsvarar 1 procent av den förmedlade premien. Här ingår även premien för premiebefrielseförsäkringen.

Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kronor per anställning och år.

Frågor?

Har ni frågor om avtalet och premieberäkningen, vänd er till EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening) på telefon
08-762 78 90.

Har ni frågor om rapporteringen, vänd er till Collectums kundservice på telefon 08-508 981 00.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm