• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Kompletterande premie för EFA
  • /

Kompletterande premie – EFA

EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening), Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har träffat överenskommelse om att arbetsgivare som omfattas av avtalet ska betala en extra pensionspremie till de anställdas ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Det är överskjutande timmar i arbetstidsförkortningen (ATK) som räknas om till en kompletterande premie till de anställdas ITP 1 eller ITPK. Anmäl ATK-premien för anställda mellan 25 och 65 år.

Rapportera så här

Ni räknar fram den kompletterande premien själva och rapporterar premierna innevarande månad, inte retroaktivt.

Rapportera kompletterande premier (EFA) i den här Excelfilen för engångspremier. Excel, 52.7 kB.

  • Fyll i personnummer och belopp för berörda anställda.
  • Spara filen under ett unikt namn.
  • Ladda sedan upp filen i internetkontoret Länk till annan webbplats., ingången Anställda, tjänsten Rapportera in engångspremier.

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som motsvarar 0,7 procent av den förmedlade premien. Här ingår även premien för premiebefrielseförsäkringen.

Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kronor per anställning och år.

Frågor?

Har ni frågor om avtalet och premieberäkningen, vänd er till EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening) på telefon
08-762 78 90.

Har ni frågor om rapporteringen, vänd er till Collectums kundservice på telefon 08-508 981 00.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm