• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Löpande premier för "tiotaggare"
  • /

Löpande premier för "tiotaggare"

För anställda med ITP 2 som har lön över tio inkomstbasbelopp, så kallade tiotaggare, finns två modeller av löpande kompletterande premier – frilagd premie och premietrappa. Här ser ni vad alternativen innebär och hur ni anmäler.

Grundkraven för att teckna löpande premier för en så kallad tiotaggare är

  • att den anställde har ITP 2 och en årsinkomst över 762 000 kronor
  • att han eller hon har valt alternativ ITP eller står i begrepp att göra det
  • att han eller hon har en aktiv ITPK-försäkring. Om premien för ITPK ingår i den alternativa pensionslösningen och är tecknad i ett annat försäkringsbolag, måste den exkluderas och läggas tillbaka till ITPK för att ni ska kunna teckna löpande kompletterande premier. Det gör ni på blanketten ITPK vid val av alternativ ITP (0102), som finns i internetkontoret. Länk till annan webbplats.

Innebär att er totala ITP-kostnad blir densamma som om alternativ ITP aldrig hade gällt och den anställde istället hade kvarstått i ITP 2 och ITPK för hela lönen.

Anmäl så här

  • Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITPK – alternativ ITP frilagd premie (1717).

Avanmälan

Ska avsättningen av kompletterande premier avslutas, anmäler ni det på blanketten ovan. Avanmälan gäller från och med månaden efter det att blanketten kommit in till oss. Om en anställd slutar sin anställning, avslutas de kompletterande premierna med automatik.

I en premietrappa anger ni själva vilka ålders- och lönegränser som ska gälla för en eller flera anställda (max fem löneintervall och åtta åldersintervall). På anmälningsblanketten hittar ni mer information och exempel på hur en premietrappa kan se ut.

När ni betalar premier enligt en premietrappa kommer er faktiska premie att påverkas av ändringar av basbelopp och lön.

Anmäl så här

  • Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITPK – alternativ ITP enligt angiven premietrappa (1718).

Avanmälan

Ska avsättningen av kompletterande premier avslutas, anmäler ni det på blanketten ovan. Avanmälan gäller från och med månaden efter det att blanketten kommit in till oss. Om en anställd slutar sin anställning, avslutas de kompletterande premierna med automatik.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm