• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Nyanmälan
  • /

Nyanmälan

Rapportera nya medarbetare, eller medarbetare som är åter efter tjänstledighet, till oss så snart de börjat så att de får rätt nivå på sin tjänstepension ITP.

Tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare har generellt ITP 2. Ert företag kan också ha förhandlat om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän. Här ser ni vad som gäller för nya medarbetare inom ITP 1 respektive ITP 2. All rapportering gör ni i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Om svenskt personnummer saknas

Om ni ska rapportera in en anställd som är gränsarbetare eller utländsk medborgare och som inte har ett svenskt personnummer, ska ni ange det samordningsnummer som Skatteverket tilldelat. Ta kontakt med Skatteverket Länk till annan webbplats. för att få hjälp med ansökan om samordningsnummer.

Om en anställd med samordningsnummer får ett svenskt personnummer ska ni meddela Collectum det via meddelandetjänsten i internetkontoret alternativt via brev. Observera att någon ny inrapportering av den anställde inte ska göras.

ITP 1

Rapportera alla över 18 år från anställningsdagen – oavsett vilken anställningsform de har eller hur mycket de jobbar.

Ange både den avtalade lönen och den utbetalda bruttolönen. Avtalad lön anges endast vid inträdet och berör bara nyanställda ITP 1:or. (Därefter rapporterar ni enbart den utbetalda bruttolönen månadsvis.) Obs! Från och med den 9 december 2021 ska avtalad lön även anges när en anställd med ITP 1 flyttas mellan organisationsnummer.

Fler detaljer när det gäller rapportering av den avtalade lönen hittar ni nedan.

En anställd som är helt sjukskriven avvaktar ni med att rapportera in tills han eller hon är frisk till minst 25 procent.

Vid delvis sjukskrivning rapporterar ni den nya medarbetaren samt anger hur stor bruttolön ni har betalat ut den första månaden. Ange även den avtalade lönen utifrån den omfattning medarbetaren arbetar.

Om personen är delvis tjänstledig vid anställningsstarten anger ni avtalad lön utifrån den del den anställde arbetar.

Om personen är delvis föräldraledig vid anställningsstarten anger ni avtalad lön baserat på den ordinarie sysselsättningsgraden.

Gör en uppskattning av hur medarbetaren förväntas arbeta och ange detta som avtalad lön. Går omfattningen inte att uppskatta, ange 0 kronor som avtalad lön.

ITP 2

Rapportera alla tillsvidareanställda (även provanställda) som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka från anställningsdagen.

Vikarier, projektanställda etc, som arbetar minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, rapporterar ni in när anställningen har varat i tre hela kalendermånader i följd. Ange anställningsdagen som första dag.

Läs mer om timanställda inom ITP 2.

Tillämpar ni bemanningsavtalet för era timanställda?

Läs mer om bemanningsavtalet här.

Är en anställd helt sjukskriven avvaktar ni tills han eller hon är frisk till minst 25 procent.

Är den anställde delvis sjuk, rapporterar ni den del den anställde arbetar. Är anställningen på 100 % och den anställde är sjukskriven till 25 %, anger ni en lön på 75 %. Ange samtidigt sjukskrivningsgrad 25 %.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm