• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Tjänstledighet
  • /

Tjänstledighet

Är den anställde helt tjänstledig ska ni göra en avanmälan i internetkontoret. Med helt tjänstledig menas att den anställde är borta till 100 procent under minst en kalendermånad.

Är den anställde delvis tjänstledig?

Om en anställd är delvis tjänstledig och tillhör ITP 1 fortsätter ni som vanligt att rapportera den utbetalda bruttolönen.

Tillhör den anställde ITP 2 och arbetar minst 8 timmar i veckan ska ni rapportera årslön baserad på den aktuella arbetstiden. Ni rapporterar ny årslön först när den anställde varit delvis tjänstledig i tre månader. Är den anställde delvis tjänstledig och arbetar mindre än 8 timmar per vecka gör ni en avanmälan.

Anställda med ITP 2 som är föräldralediga utan premier ska ni gruppanmäla till TGL, om de har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per vecka.

All rapportering gör ni i internetkontoret.

Ingen TGL om tjänstledigheten gäller studier

Den som är tjänstledig för studier (enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning) ska inte ha TGL. Den anställdes tidigare TGL-försäkring fortsätter dock att gälla i tre månader genom ett så kallat efterskydd. Har den anställde rätt till studiestöd kan han eller hon få ett förlängt efterskydd. Som längst kan efterskyddet vara i 27 månader.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm