• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Kompensation utland
  • /

Kompensation utland

I vissa fall är det obligatoriskt att teckna kompensation utland, i andra fall är det frivilligt.

Det är obligatoriskt att teckna kompensation utland för anställda över 18 år som arbetar utanför EU/EES, och i ett land som Sverige inte ingått konvention om social trygghet med.

I princip går det alltså inte att teckna kompensation utland inom EU/EES. Men om den anställde arbetar i något av de ”nya” EU-länderna Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Polen, Ungern eller Rumänien kan ni teckna kompensation utland på frivillig basis om ni tycker att socialförsäkringsskyddet i arbetslandet inte är tillräckligt omfattande.

Teckna genom Collectum eller annat bolag

Ni kan teckna kompensation utland genom oss på Collectum, och då fakturerar vi er. Ni kan också teckna kompensation utland i ett annat försäkringsbolag men då förmedlar inte Collectum premierna, förutom för särskild efterlevandepension som alltid tecknas via Collectum.

Kompensation utland innehåller följande tre delar:

Den kompletterande ålderspensionsavgiften är en kompensation för bortfall av svensk allmän pension. Avgiften betalar ni för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat om dessa nivåer:

Skriv tabellbeskrivning här

Åldersintervall

Premiens storlek i procent
av pensionsmedförande lön

18–29 år

9,4 %

30–39 år

11,3 %

40–49 år

13,5 %

50–59 år

16,5 %

60–65 år

18,5 %


Tecknar ni kompensation utland genom Collectum betalar ni också för en premiebefrielseförsäkring. Skulle en anställd med ITP 2 bli långvarigt sjuk (i minst 90 dagar och som minst till 25 procent) betalar ni inte någon extra ålderspensionsavgift för den anställde. Den betalas istället genom premiebefrielseförsäkringen. För anställda med ITP 1 träder premiebefrielseförsäkringen in vid sjukdom som varar mer än 14 dagar, föräldraledighet och vård av barn. För rätt till premiebefrielse vid föräldraledighet måste den anställde få svensk föräldrapenning utbetald.

Skriv tabellbeskrivning här

Premiebefrielseförsäkring

Procent av premien

ITP 1

0,825 %

ITP 2

0,7 %

Den särskilda efterlevandepensionen är en riskförsäkring utan sparmoment, som tecknas i Alecta. Premien för ITP 1 och ITP 2 är 0,13 % av lön upp till
47 625 kronor per månad.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm