• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Collectum och den svenska modellen
  • /

Collectum och den svenska modellen

Den svenska kollektivavtalsmodellen handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Modellen, som innebär att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens om vad som ska gälla på arbetsmarknaden, har varit en viktig stomme i bygget av det moderna Sverige.

Tjänstepensionen ITP är ett resultat av den svenska modellen, och har förhandlats fram av fack och arbetsgivare. I dag omfattar ITP 2,7 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Det ger förhandlingskraft! För en enskild arbetsgivare är det betydligt svårare att förhandla fram lika bra villkor och låga avgifter som inom ITP.

Inbetalningar till tjänstepensionen sträcker sig över 30–40 år, vilket kräver tydliga och långsiktiga spelregler för tjänstepensionssystemet. Arbetsmarknadsparterna har uthålligheten att agera långsiktigt, och kan samtidigt vara snabbrörliga när förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. Därför är den svenska modellen ofta effektivare än lagstiftning, på både kort och lång sikt.

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den totala pensionen. En person som har haft tjänstepension under hela arbetslivet kan få upp till två tredjedelar av den tidigare lönen i pension. Den som saknar tjänstepension får klara sig på knappt hälften av den tidigare inkomsten. Ett stabilt tjänstepensionssystem är därmed ett mycket viktigt komplement till den statliga allmänna pensionen.

Man kan ha tjänstepension även om man jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal. Då får arbetsgivaren på egen hand upphandla ett försäkringsbolag.

Många företag hävdar att den tjänstepension de erbjuder är i nivå med kollektivavtalets. Men även om premien som arbetsgivaren betalar varje månad är lika stor som den man får inom exempelvis ITP 1, är avgifterna sällan så låga som avgifterna inom kollektivavtalad tjänstepension.

Avgifterna är avgörande för hur stor pensionen blir. Beräkningar som Collectum gjort visar att 1 procentenhets lägre avgift kan höja pensionen med 20 procent.

Förutom ålderspension ingår dessutom en rad andra försäkringar i den kollektivavtalade tjänstepensionen, som sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Via kollektivavtalet omfattas den anställde också av både arbetsskadeförsäkring och omställningsskydd vid uppsägning. För arbetsgivare är kollektivavtalet ett enkelt sätt att försäkra sig om att de anställda är väl omhändertagna.

Collectums uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt. Det gör vi genom att, på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK, genomföra regelbundna upphandlingar. Genom upphandlingar säkerställer vi att det finns ett kvalitetssäkrat och prispressat utbud av sparformer att välja mellan för tjänstemännen med ITP.

Vid samtliga fem tillfällen som Collectum har upphandlat tjänstepension har avgifterna pressats. Det innebär att för varje krona som arbetsgivaren betalar in blir det mer pension till tjänstemännen.

Vi är stolta över att kunna säga att tjänstepensionen ITP bidrar till välfärden i Sverige. Det är en trygg och enkel lösning som ger mesta möjliga pension för pengarna.

Nio av tio svenskar som arbetar har en tjänstepension – de allra flesta via kollektivavtal. Beroende på vilket avtalsområde man arbetar inom finns det olika tjänstepensionsavtal. De fyra största avtalen är:

  • ITP för privatanställda tjänstemän
  • Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare
  • KAP-KL och AKAP-KL för anställda inom kommun och regioner
  • PA 16 för statligt anställda.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm