• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Information med anledning av coronaviruset
  • /

Information med anledning av coronaviruset

Just nu kan utskick från oss ta längre tid. I övrigt har vi ingen påverkan på verksamheten och vi arbetar enligt vanliga rutiner.

Här har vi samlat vanliga frågor exempelvis kring vad som gäller vid korttidspermittering.

 

Just nu tar vi inte emot besök på kontoret

Tills vidare tar vi inte emot besök på kontoret på grund av coronaviruset. Vi uppmanar dig istället att kontakta vår kundservice på telefon. Privatpersoner ringer 020-40 85 00 och företagskunder ringer 08-508 98 100.

Om du endast önskar att lämna in blanketter till oss så går det bra att göra det fysiskt på vårt kontor.

För dig som är anställd

För dig som är anställd och undrar hur din tjänstepension påverkas av den aktuella nedgången på börsen, läs gärna vår pensionsexpert Tomas Carlssons senaste blogginlägg Hur påverkas tjänstepensionen av börsen? Länk till annan webbplats.

Vår kundtjänst är öppen enligt ordinarie öppettider (helgfri måndag-fredag 8.30-16.30). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Frågor och svar med anledning av corona

Med anledning av coronaviruset tvingas många företag införa korttidspermittering, det vill säga att anställda tillfälligt får gå ner i arbetstid. Här hittar du svar på några frågor om hur korttidspermittering påverkar tjänstepensionen ITP och vad ni som är arbetsgivare ska rapportera in till oss.

Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd tillfälligt får gå ner i arbetstid, är det den sammanlagda lönen/ersättningen som företaget betalar och ersättningen från staten som ska rapporteras för ITP.

ITP 1

Rapportera den sammanlagda utbetalningen varje månad som vanligt för ITP 1.

Exempel:

En anställd med ITP 1 och en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön. Ni rapporterar då in 30 247 kronor, som är den totala lönen som utbetalas till den anställde.

ITP 2

För ITP 2 finns två möjligheter:

  • Antingen rapporterar ni den nya lönen, som är lägre till följd av korttidspermitteringen, x 12,2 som årslön,
  • eller så rapporterar ni ingen ändring utan låter den ordinarie heltidslönen ligga kvar under tiden för korttidsarbetet.

Alecta har gjort ändringar i sitt regelverk som innebär att en arbetsgivare som har sänkt lönen för en anställd med ITP 2 till följd av korttidspermittering, och sedan höjer lönen igen till samma nivå som tidigare, inte kommer att behöva betala en ny högre löpande premie på lönehöjningen (dvs. det så kallade omtarifferingsavdraget behålls). Ändringen gäller från den 1 mars 2020.

ITP 1
För en anställd med ITP 1 kommer premierna som arbetsgivaren betalar in till ITP:s ålderspension att bli lägre när lönen blir lägre. När korttidspermitteringen upphör och lönen höjs igen, höjs även ålderspensionspremien till samma nivå som tidigare. Hur stor påverkan det blir på ålderspensionen beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

ITP 2
För en anställd med ITP 2 får en tillfällig lönesänkning inte så stor påverkan på ålderspension eftersom pensionen beräknas på lönen när man går i pension. Detta under förutsättning att den anställde återgår till fulltid och till den tidigare lönen efter permitteringen. Inom ITP 2 finns det dessutom regler som dämpar en eventuell sänkning av pensionsförmånen (hur stor sänkningen blir beror framförallt på den anställdes ålder och hur mycket personen redan tjänat in).

För en anställd som går i pension under tiden som korttidspermitteringen och den lägre lönen gäller, kommer däremot pensionen att beräknas på den senaste pensionsmedförande lönen.

Reglerna för lönekapning inom ITP 2 har ändrats så att lönekapning inte ska gälla för den som återgår till fulltid från en korttidspermittering. Läs mer längre ner.

ITPK
En anställd med ITP 2 har även ITPK. När lönen sänks kommer även premien som arbetsgivaren betalar in till den kompletterande ålderspensionen ITPK att bli lägre. När korttidspermitteringen upphör och lönen höjs igen, höjs även ITPK-premien till samma nivå som tidigare. Hur stor påverkan det blir på ITPK-pensionen beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

Om lönen för en anställd med ITP 2 har sänkts till följd av korttidspermittering, och lönen sedan höjs igen när permitteringen är över och den anställde på grund av höjningen skulle ha lönekapats, gäller inte lönekapningsregeln.

(Lönekapning är ett regelverk som innebär att det för en tjänsteman med ITP 2 och fem år eller mindre kvar till ordinarie pensionsålder finns en begränsning i hur stor del av en lönehöjning som kan bli pensionsgrundande.)

En tidigare anställd som slutat i syfte att pensionera sig och som fått sin ITP 2 slutbetald med kollektiva medel, kan få återgå temporärt och arbeta 8 timmar eller mer utan att det kommer att påverka den kollektiva slutbetalningen, enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Detta undantag i reglerna kring arbetstidsmåttet är begränsat i tiden och gäller så länge parterna anser det lämpligt.

För de personer som redan har lämnat ITP-planen i syfte att pensionera sig och som återgår i tjänst kan inte anmälas in till ITP 2. Arbetsgivaren kan däremot frivilligt anmäla in dessa personer till ITP 1 om de önskar.

ITP 1
För en anställd med ITP 1 beräknas den sjukpensionsgrundande lönen på ett snitt av de senaste tolv månadslönerna (eller kortare om man inte varit anställd så länge). Den lägre lönen fasas därmed in långsamt, vilket gör att effekterna på sjukpensionen av en sänkt lön blir mindre till en början. Skulle den anställde bli sjuk under efterskyddstiden ska ni göra en sjukanmälan till Collectum.

ITP 2
För en anställd med ITP 2 som har fått sänkt lön under korttidspermitteringen gäller ett så kallat efterskydd på tre månader. Efterskyddet innebär att ITP:s sjukpension beräknas på den årslön den anställde hade före lönesänkningen. Skulle den anställde bli sjuk under efterskyddstiden ska ni göra en sjukanmälan till Collectum.

Om den anställde blir sjuk när efterskyddet har slutat gälla, dvs. mer än tre månader efter det att lönen sänkts, kommer sjukpensionen att beräknas på den lägre lönen, om korttidspermitteringen och den lägre lönen fortsatt gäller.

En anställd som fått beslut om smittbärarpenning anses inte ha nedsatt arbetsförmåga. Det betyder att man inte kan få ITP sjukpension i enlighet med ITP-planens regler om man har smittbärarpenning. Tiden med smittbärarpenning räknas inte heller med vid karensberäkning av ITP sjukpension.

Även för familjepensionen inom ITP 2 finns ett efterskydd som gäller på samma sätt som för ITP sjukpension. Om en anställd dör inom tre månader från lönesänkningen beräknas beloppet som betalas ut från familjepensionen på lönen före sänkningen.

Om dödsfallet sker när efterskyddstiden har slutat gälla, dvs. mer än tre månader efter det att lönen sänkts, beräknas familjepensionen på den lägre lönen, om korttidspermitteringen och den lägre lönen fortfarande gäller. Det finns dock regler som kan dämpa sänkningen av familjepensionen.

Ja, TGL gäller som vanligt. Storleken på utbetalningen beräknas på arbetstiden före korttidspermitteringen.

 

 

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm