• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • ITP-upphandlingarna
 • /

ITP-upphandlingarna

Collectum genomför, utan eget vinstsyfte, upphandlingar
av förvaltare till tjänstepensionen ITP på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet med upphandlingarna är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

Hittills har upphandlingar genomförts vid fyra tillfällen: 2007, 2010, 2013 och 2018. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga fondavgiften minskat med 78 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja mellan.

Effekten av upphandlingarna kan för en genomsnittlig tjänsteman med ITP innebära 334 000 kronor mer i pensionskapital när det är dags att gå i pension efter ett arbetsliv på 40 år, jämfört med motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden.

Tack vare upphandlingarna får 36 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda, och 2,4 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension.

Inte minst har upphandlingarna dessutom skapat ett överskådligt fondutbud, en prispressad flytträtt och ett bra och prisvärt ickevalsalternativ även för den pensionssparare som inte vill vara aktiv.

Upphandlade försäkringsbolag

I upphandlingen väljs de försäkringsprodukter ut som förväntas ge ITP-spararna högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift i finansiellt stabila försäkringsbolag.

Den senaste upphandlingen gjordes 2018, och då valdes följande försäkringsbolag ut som förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 till 30 september 2023:

Traditionell försäkring

 • Alecta (även ickevalsalternativ)
 • AMF
 • Folksam
 • SEB
 • Skandia

Fondförsäkring

 • Futur Pension (tidigare Danica)
 • Handelsbanken
 • Movestic
 • SPP
 • Swedbank Försäkring

Nästa ITP-upphandling kommer att genomföras 2023.

Läs mer

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm