• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • ITP-upphandlingarna
 • /

ITP-upphandlingarna

Collectum genomför, utan eget vinstsyfte, upphandlingar
av förvaltare till tjänstepensionen ITP på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet med upphandlingarna är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

I upphandlingen väljs de försäkringsprodukter ut som förväntas ge ITP-spararna högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift i finansiellt stabila försäkringsbolag.

Hittills har upphandlingar genomförts vid fem tillfällen: 2007, 2010, 2013 och 2018 och 2023.

Tack vare upphandlingarna får 37 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda, och 2,7 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension.

Inte minst har upphandlingarna dessutom skapat ett överskådligt fondutbud, en prispressad flytträtt och ett bra och prisvärt ickevalsalternativ även för den pensionssparare som inte vill vara aktiv.

Upphandlade försäkringsbolag 2018–2023

Den fjärde upphandlingen gjordes 2018, och då valdes följande försäkringsbolag ut som förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 till 30 september 2023:

Traditionell försäkring

 • Alecta (även ickevalsalternativ)
 • AMF
 • Folksam
 • SEB
 • Skandia

Fondförsäkring

 • Futur Pension (tidigare Danica)
 • Handelsbanken
 • Movestic
 • SPP
 • Swedbank Försäkring

Upphandlade försäkringsbolag 2023–2028

Den senaste och femte upphandlingen gjordes 2023, och då valdes följande försäkringsbolag ut som förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028:

Traditionell försäkring

 • Alecta (även ickevalsalternativ)
 • AMF
 • Folksam
 • Nordea
 • SPP

Fondförsäkring

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Från 1 oktober 2023 kommer det att vara möjligt att göra val från det nya upphandlade utbudet.

Läs mer

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.00

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm