• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Klagomål och tvist
  • /

Klagomål och tvist

Vid eventuellt missnöje med ett beslut ska du i första hand kontakta den person hos oss som handlade ärendet och begära omprövning. Collectums klagomålsansvarige kan i de fall där handläggaren står fast vid sitt beslut ompröva ärendet.

Omprövning av handläggare eller klagomålsansvarig kostar ingenting.

Om ditt missnöje skulle kvarstå efter att ärendet behandlats av handläggaren eller den klagomålsansvarige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Det går även att få viss kostnadsfri hjälp från Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun.

Skriv tabellbeskrivning här

För frågor som rör:

Kontakta:

Reklamationer eller skriftligt klagomål

Allmänna reklamationsnämnden
www.arn.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-508 860 01

Försäkringar

Konsumentverket
www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0771-42 33 00

Flytträtt, bank, fonder och värdepapper

Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0200-22 58 00

Hushållsekonomi och juridik

Konsumentvägledningen i din kommun hittar du via www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats.
Kontakta din kommun för telefonnummer.

Tolkning av ITP-planen och TGL-avtalet

Frågor eller tvister som avser tolkning och tillämpning av ITP-planen och TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden. Om du vill överklaga nämdens beslut prövas det av Pensionsskiljenämnden.

ITP-nämnden och Pensionsskiljenämnden är bildade av kollektivavtalsparterna PTK och Svenskt Näringsliv och består huvudsakligen av ledamöter som är oberoende av Collectum.

Vid tvist

Om en tvist skulle uppstå mellan dig som privatperson eller som arbetsgivare och Collectum, finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Collectum är registrerat i Stockholm kontaktar du då Stockholms tingsrätt.

Frågor eller tvister som avser skadereglering, det vill säga utbetalning från försäkringsbolag, med mera ska ställas till berört försäkringsbolag.

Ansvarsförsäkring

Collectum har en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring. Om du har krav att rikta mot Collectum, vänd dig i första hand till oss. Om du inte kan komma överens med Collectum, kan du vända dig direkt till If Skadeförsäkring.

Ett krav ska riktas mot Collectum eller If Skadeförsäkring snarast, och allra senast tio år efter det att skadan inträffat.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm