• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Nämnder
  • /

Nämnder

Frågor eller tvister som avser tolkning och tillämpning av ITP-planen och TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden som administreras av Collectum. ITP-nämndens beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

Collectum är kansli för nämnderna. Det ingår i Collectums uppdrag att vara föredragande vid ITP-nämndens möten samt handlägga garantiärenden. Collectum har fullmakt att ta beslut på delegation från nämnden i vissa ärenden.

En partssammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK. Nämnden företräder kollektivavtalsparterna i frågor som rör tolkning och tillämpning av ITP-planen samt tolkning och tillämpning av TGL-avtalet.

ITP-nämnden prövar även frågor om kollektivavtalsgaranti. Nämnden behandlar också frågor och tolkar villkor som rör läkekostnadsförsäkringen (LFU). 

Det är inte förenat med några kostnader att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter

Svenskt Näringsliv: Jessica Permatz, Ingvar Backle och Maria Möller.

PTK: Hans Norin, Dan Wallberg och Thomas Eriksson.

Collectum (kansli): Pehr Östberg, Sofia Lindström, Jan Collberg, Anders Jonasson, Martin Lindberg och Gunnar Ölundh.

En partssammansatt nämnd som har till uppgift att överpröva beslut i ITP-nämnden.

En sådan begäran om överprövning ska ställas till Pensionsskiljenämnden, c/o Collectum, 103 76 Stockholm. Det går även att mejla till pensionsskiljenamnden@collectum.se.

Den administrativa kostnaden för att få ett ärende prövat av Pensionsskiljenämnden är tio procent av ett prisbasbelopp. Pensionsskiljenämnden bestämmer i sin dom vem som ska betala de kostnader som uppstår för skiljenämnden, eventuell bevisning och ombud med mera.

Ledamöter

Pensionsskiljenämnden består av en fast ordförande, en ledamot utsedd av Svenskt Näringsiv samt en ledamot utsedd av PTK.

ITP-nämnd 2024

8 februari

18 mars

15 maj

10 juni

28 augusti

10 oktober

4 november

10 december

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm