• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Nämnder
  • /

Nämnder

Av ITP-planen respektive TGL-avtalet framgår att det ska finnas en ITP-nämnd och en TGL-nämnd, vars beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

Collectum ansvarar för båda dessa nämnder samt även LFU-nämnden (Nämnden för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring). Det ingår i vårt uppdrag att vara föredragande vid nämndernas möten samt handlägga garantiärenden. Collectum har fullmakt att lämna förhandsbesked i vissa ärenden.

En partssammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK. Nämnden företräder kollektivavtalsparterna i frågor som rör tolkning och tillämpning av ITP-planen.

Det är inte förenat med några kostnader att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter

Svenskt Näringsliv: Lena Widman, Ingvar Backle och Maria Möller.

PTK: Hans Norin, Dan Wallberg och Thomas Eriksson.

Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Sofia Lindström (sekreterare), Jan Collberg och Gunnar Ölundh.

En partssammansatt nämnd med representanter för Svenskt Näringsliv och PTK. Nämnden företräder kollektivavtalsparterna i frågor som rör tolkning och tillämpning av TGL-avtalet. TGL-nämnden prövar även frågor om kollektivavtalsgaranti.

Det är inte förenat med några kostnader att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter

Svenskt Näringsliv: Ingvar Backle, Catharina Bäck och Lena Widman.

PTK: Hans Norin, Dan Wallberg och Stefan Jansson.

Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Martin Lindberg (sekreterare) och Anders Jonasson.

En partssammansatt nämnd som har till uppgift att överpröva beslut i ITP-nämnden och TGL-nämnden.

Kostnaden för att få ett ärende prövat av Pensionsskiljenämnden är 5 000 kronor i administrativ avgift. Pensionsskiljenämnden bestämmer i sin dom vem som ska betala de kostnader som uppstår för skiljenämnden, eventuell bevisning och ombud med mera.

Ledamöter

Pensionsskiljenämnden består av två ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv, två ledamöter utsedda av PTK samt två suppleanter utsedda från vardera organisationen. De utsedda ledamöterna utser gemensamt en opartisk ordförande.

Nämnden för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU-nämnden, behandlar frågor och tolkar villkor som rör läkekostnadsförsäkringen. Vidare ansvarar LFU-nämnden för tolkning vid tvister samt vid garantiärenden då arbetsgivare försummat att teckna LFU-försäkring.

Collectum sköter LFU-nämndens kansli på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Det är inte förenat med några kostnader att begära prövning i denna nämnd.

Ledamöter

Svenskt Näringsliv: Ingvar Backle, Catharina Bäck och Lena Widman.

PTK: Dan Wallberg, Hans Norin och Stefan Jansson (suppleant).

Collectum: Pehr Östberg (ordförande), Anders Jonasson (sekreterare).

TGL- och LFU-nämnden 2022

22 mars

7 juni

19 september

5 december


ITP-nämnd 2022

2 februari

6 april

14 juni

13 september

26 oktober

15 december

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm