Denna borde sättas
05 juni 2019
  • Inför pensionering

Tjänstepension vid 65 en ”skattesmäll”, eller en naturlig del av ett anställningsavtal

”Luras” människor att gå i pension?

Att man får en utbetalning av pengar man har rätt till vid 65 om du inte själv väljer att den ska betalas ut vid en annan tidpunkt är inte att ”lura” någon. Att utbetalningen skulle ha effekten att den generellt ”lurar” människor att gå i pension vid 65 är direkt fel enligt min erfarenhet efter att ha arbetat länge med pensioner. Det är faktiskt så att de allra flesta människor fattar beslut om tidpunkt för pensionering själva, endast en procent anger att tjänstepensionsbolag påverkat beslutet. Detta enligt en rapport Länk till annan webbplats. från Pensionsmyndigheten själva, som publicerades i mars i år.

Vad bör du göra inför pensioneringen?

För dig som närmar dig 65-årsdagen så är det bra att se över din pension på minpension.se Länk till annan webbplats. och planera för pensionen eller fortsatt arbete. På minpension.se kan du se över din pensionsprognos och även laborera med olika scenarier och därefter se om du passerar brytpunkten för statlig skatt. Ditt tjänstepensionsbolag eller dina tjänstepensionsbolag kontaktar dig när du närmar dig din 65-årsdag och fram tills att du får din första utbetalning har du möjlighet att skjuta upp eller ändra pensionsutbetalningen.

Om det ändå blir ”fel” utbetalningstidpunkt? Det finns en enkel lösning

För de som nu missar att skjuta på sin pension och får ut den fast de fortsätter arbeta och inte vill ha pension just då. Hur löser man det? Vi ser gärna att det blir möjligt att pausa även en påbörjad tjänstpensionsutbetalning. Det kräver dock en lagändring. Det har framförts flera gånger och finns förslag lagda att skapa möjligheten att pausa även tjänstepensioner. På så sätt skapar vi mer valfrihet och fler möjligheter för den som vill fortsätta arbeta samtidigt som människor inte riskerar att gå miste om tjänstepension som de har rätt till.

Nu är det upp till regering och riksdag att förändra och modernisera lagen, det är verkligen dags nu.