28 juni 2019
  • Almedalen
  • Upphandling av ITP

Så var det dags för Pensionsprat i rosornas och ruinernas stad igen

Almedalsveckan stundar och det råder ingen brist på seminarier. Ett av de många är ämnesområdena som diskuteras i Almedalen är just pensioner och där kommer jag att vara med.

Den allmänna pensionen blir allt mindre i förhållande till den slutlön man har när det är dags att gå i pension. För tjänstepension är det annorlunda och det är nog ingen överdrift att tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. För många kommer den att vara helt avgörande för att få en acceptabel levnadsstandard som pensionär.

Uppdraget till oss på Collectum, som tillsammans med ITP-parterna Svenskt Näringsliv och PTK upphandlar tjänstepensionen ITP, är tydligt: Skapa mesta möjliga pension för varje insatt krona.

De fyra prispressande upphandlingar har gjort den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP väldigt kostnadseffektiv. Resultatet av upphandlingarna är bland annat att fondavgifterna har pressats med 78 procent. Så stark är förhandlingskraften när arbetsgivare och fack samarbetar.

Men en välfungerande tjänstepension är ingen självklarhet. Det är en del av den svenska kollektivavtalsmodellen, som lägger stort ansvar på arbetsmarknadens parter att se till att de anställda är trygga, såväl under arbetslivet som efteråt. Att ITP leverera visar en ny Sifoundersökning som vi beställt. En majoritet, sex av tio svenskar, 64 procent, har högt förtroende för att tjänstepensionen hos en arbetsgivare med kollektivavtal ger mycket pension för pengarna.

Fackets och arbetsgivarnas gemensamma uppgift är att bidra till en trygg arbetsmarknad.

exempelbild

När de anställda kan fokusera på livet som pågår här och nu, och inte behöva tänka mer än nödvändigt på framtiden, då har vi lyckats. En bra tjänstepension är då en nyckelfaktor.

På tal om att fokusera på livet som pågår här och nu så ska jag nog även passa på att mellan pensionspratet ta det lite lugnt, promenera runt och se på alla ruiner och rosor, äta något gott och bara må bra.