07 april 2020
  • Avgifter

Hur påverkas tjänstepensionen av börsen?

Stora delar av tjänstepensionen påverkas inte alls av börsens svängningar. Andra delar påverkas lite mer, men då gäller det att komma ihåg att tjänstepensionen är ett väldigt långsiktigt sparande, i många fall mer än 40 år. Över långa tidsperioder har börsen historiskt alltid gått upp, trots kriser. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtiden, men det kan vara värt att hålla i minnet i tider som dessa.

För dig som är född före 1979

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal och är född före 1979, påverkas nästan inte alls av ett börsras. Det beror på att du har en förmånsbestämd pension och är garanterad en viss procentandel av din lön i pension, oavsett hur börsen går. Denna tjänstepension heter ITP2 och gäller för de flesta privatanställda tjänstemän med kollektivavtal.

Till den förmånsbestämda tjänstepensionen finns en mindre del, som heter ITPK. Den kan du placera själv. Beroende på hur du har valt att placera den, så kan den påverkas både positivt och negativt av börsens svängningar. Denna utgör dock bara en mindre del av din tjänstepension.

För dig som är född efter 1978

För dig som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal och är född 1979 eller senare, så heter tjänstepensionsplanen ITP1 och den är premiebestämd. Det innebär att pensionen påverkas i större utsträckning av börsens rörelser. Till skillnad mot en förmånsbestämd pension, så finns det inte något löfte om en viss andel av lönen i pension. Istället är du lovad att arbetsgivaren betalar in en procentandel av din lön varje månad. Hur mycket pengar du får ut, när du går i pension, beror på flera faktorer: hur lång tid pengarna ska betalas ut på hur höga avgifter du betalar (även små skillnader i avgifter har stor påverkan under långa tidsperioder Länk till annan webbplats.) samt vilken avkastning du får.

Har du gjort egna val i tjänstepensionen?

De allra flesta med ITP1 har traditionell försäkring hos Alecta. Det är det så kallade ickevalsalternativet som du får om du inte själv gör ett aktivt val. Traditionell försäkring innebär förvaltaren t.ex. Alecta helt avgör hur pengarna placeras. I korthet kan man säga att ungefär 60 procent placeras på börsen i aktier, svenska och utländska. Resterande 40 procent placeras i andra tillgångar till exempel fastigheter, infrastrukturprojekt och räntepapper. Det betyder att riskerna sprids över flera olika sorters tillgång som inte nödvändigtvis korrelerar med börsen. Det finns i traditionell försäkring också en garanti som innebär att de insättningar som arbetsgivaren gör är garanterade att utbetalas när du går i pension.

För dig gjort ett aktivt eget val och valt fondförsäkring, vilket är möjligt att göra med hälften av kapitalet (50 procent måste alltid placeras i traditionell försäkring) så kan det, om man har valt aktiefonder, bli större påverkan när börsen svänger.

Bör man omplacera när börsen har gått ner och byta till en säkrare placering?

I den bästa av världar så köper man billigt och säljer dyrt, vilket är enkelt i teorin men desto svårare i praktiken. Risken här är istället stor att man lyckas köpa dyrt och sälja billigt. Alltså att man säljer när det redan har hunnit gå ner och sedan väntar tills det redan har gått upp med att köpa igen.

Hur bör man tänka då?

Pensionsbolagen, som är långsiktiga, köper när börsen går ner och får därmed del av den uppgång som oftast följer på en nedgång. Historiskt har det oftast varit en lönsam strategi. För dig som har ITP så betalar arbetsgivare varje månad in pengar till din framtida pension (premie) det betyder att det faktiskt kan vara bra även för dig att börsen blir billigare. Det betyder nämligen att du får fler fondandelar för samma pengar.

Kom ihåg att tjänstepension är långsiktigt

Oavsett vilka val man har gjort eller om man inte gjort några val så är det viktigt att komma ihåg att tjänstepension är ett långsiktigt sparande. Långsiktigt brukar definieras som tio år eller längre. När det gäller tjänstepension handlar det om betydligt fler år än så. För den som börjar jobba vid 25 år och går i pension vid 65 år handlar det om fyrtio år. Under en så lång tid kommer börsen att gå både upp och ner.