21 april 2020
  • Inför pensionering

Hur påverkar effekterna av Coronaviruset dig som planerar att gå i pension?

För de allra flesta som går i pension nu så kommer det inte att bli någon större påverkan på pensionen. Det beror på att de allra flesta som går i pension inom den närmaste tiden har vad som kallas förmånsbestämd pension. Det innebär att du är garanterad en viss procentandel av din lön.

För dig som planerar att ta ut pension i år så har du med stor sannolikhet din pension i en förmånsbestämd tjänstepension. Det betyder i korthet att du får en bestämd procentandel av din lön i pension. Detta gäller för de allra flesta som är födda 1978 eller tidigare. Jag har tidigare bloggat mer om det här.

Tjänstepensionen ITP har kommit till genom en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare (Svenskt Näringsliv och förhandlingsorganisationen PTK). ITP omfattar alla privata tjänstemän som har kollektivavtal, totalt omfattas 2,4 miljoner människor.

Förmånsbestämd tjänstepension, som ITP 2, som de allra flesta har som är födda 1978 och tidigare, fungerar så att storleken på pensionen är beroende av lönen och inte av börsens utveckling. Det innebär att din tjänstepension inte påverkas av börsens svängningar uppåt eller nedåt. När pensionen betalas ut värdesäkras den istället med ett s.k. pensionstillägg. Pensionstillägget är kopplat till förändringen av konsumentprisindex (KPI) och är en värdesäkring mot inflation. Den förmånsbestämd ITP 2 pensionen förvaltas av Alecta.

Premiebestämd tjänstepension, som ITP 1, som de allra flesta har som är födda efter 1979 påverkats i större utsträckning av börsen, men inte så mycket som många tror. Det beror på att hälften av kapitalet alltid måste vara placerat i en traditionell försäkring. I en traditionell försäkring finns det garantier som gör att du är garanterad en viss del, ofta 100 procent, av premien. Traditionell försäkring placerar också i en rad olika tillgångar, dvs det är inte bara aktier, som den senaste tiden haft en skakig utveckling. I en traditionell försäkring placerar även i andra tillgångar som infrastruktur, energi och fastigheter, vilket kan balansera upp svaga börser och låga räntor.

Har du aldrig gjort något val för din ITPK eller din ITP 1 är det förvalda alternativet en traditionell försäkring hos Alecta. Annars så förvaltas det av de försäkringsbolag som du valt.

Det enklaste sättet att få en samlad bild av din totala pension är att logga in på minpension.se. Länk till annan webbplats. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och de privata pensionsaktörerna. Där du kan se vad du får i pension från staten och vad du får i tjänstepension från din nuvarande och din/dina tidigare arbetsgivare. Du ser även eventuella privata pensioner du har. Du får en prognos, i kronor och ören, som du kan utgå ifrån i planeringen av din framtida pension. Att göra en prognos är alltid en bra start och tar mindre än 5 minuter.

De allra flesta väljer att pensionsutbetalningar för resten av livet, det är också det som oftast är förvalda alternativet. Till skillnad från pensionen som du får från staten så behöver du inte ansöka om tjänstepensionen, den betalas ut automatiskt. Du får ett brev från det eller de olika försäkringsbolag som förvaltar din pension i god tid före din 65-årsdag. Du då även välja att skjuta på utbetalningen om du t.ex. planerar att försätta att arbeta.