30 juni 2020
  • Avgifter

Fondavgiften har stor betydelse vid val av fonder uppger sex av tio

Vi på Collectum beställde en Sifoundersökning för att se hur många det som idag ser på avgifterna när de väljer fonder.

Undersökningen visar att det idag är sex av tio som uppger att avgiften har ganska eller mycket stor betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 20 procent svarar att den har ganska liten och mycket liten betydelse, och 20 procent uppger att de är osäkra eller inte vet.

Annat var det 2013 då SBAB gjorde en likande undersökning. Då var det en majoritet som tyckte att fondavgiften är viktig, men när det sen kom till att välja ut den viktigaste faktorn som kom inte avgifter ens på topp tre-listan. Då var det istället magkänslan, hur fonden gått tidigare och andras rekommendationer som vägde tyngst i valet av fond. Bara 9 procent uppgav att avgiften är den viktigaste faktorn i fondvalsfunderingarna. Intresset för avgifter har verkligen ändrats sen dess.

Vi på Collectum och ITP parterna har sen första upphandlingen 2007 arbetat med att pressa avgifterna och visa att avgifter är en av de viktigaste faktorerna för att kunna få en bra pension. Så för oss känns det bra att en majoritet av pensionsspararna nu börjat tycka att fondavgiften har stor betydelse när de väljer fonder och att det tar hänsyn till det. Höga avgifter kan nämligen slå hårt mot tjänstepensionen. En skillnad på 1 procent i avgift kan i kronor innebära mer än 400 000 kronor mindre i tjänstepensionskapital.

De upphandlingar som vi gjort har resulterat i att den genomsnittliga avgiften inom tjänstepensionen ITP är en tredjedel jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. Det betyder att för en tjänsteman med ITP så kan det innebära 2 100 kronor mer i månaden den dag man blir pensionär. Det visar rapporten ”Så mycket bättre tjänstepension” Pdf, 2.3 MB. som vi, PTK och Svenskt Näringsliv tagit fram.

Men att sex av tio idag tycker att avgifter har betydelse betyder inte att vi kan sluta vårt arbeta med att visa att avgifter har stor betydelse, så vi kommer att fortsätta att arbeta för att ännu fler förstå att för att få en bra pension så gäller det att se på avgifterna.

Sen avslutar jag nog med att säga – Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör dina val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ eller om du inte vill välja alls. Väljer du inte har vi sett till att du får en av de bästa pensionsvalen i vårt förvalda alternativ.