17 mars 2021
  • Kollektivavtalets dag

Kollektivavtalets dag väl värd att fira!

Våra svenska kollektivavtal som i mångt och mycket är världsunika där arbetsmarknadensparter löser det mesta som behövs på arbetsmarknaden via förhandlingar. Vi på Collectum vill naturligtvis uppmärksamma denna dag och då särskilt en av de mest värdefulla förmånerna i kollektivavtalet, nämligen tjänstepensionen, och bland alla tjänstepensioner lite extra så klart ITP planen som är en pensionsplan som ofta inspirerat andra tjänstepensionsplaner och som vi administrerar.

Tjänstepensionen dessutom blir en allt viktigare del av den framtida pensionen. Vilket så sent som förra vecka Pensionsmyndigheten på sitt webbinarium den 12 mars Länk till annan webbplats. konstaterade genom att visa att pensionsinbetalningar för tjänstepensioner har ökat de senaste åren.

Så du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan var lugn , du vet att du alltid har tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Både vad det gäller ålderspension och sjukpension.

exempelbild

I dag motsvarar den allmänna ålderspensionen oftast knappt hälften av den tidigare lönen i pension medan den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension. I den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP har vi dessutom upphandlat pensionsfonder som är upp till 78 procent billigare än samma fonder är på den öppna marknaden.

Det innebär att pensionskapitalet inte äts upp av höga avgifter, utan så mycket som möjligt av vad arbetsgivaren betalar in går till pensionen. Som exempel får den som haft ITP 1 i fyrtio år 338 000 kronor mer i pensionskapital tack vare de låga avgifterna.

Under april och maj landar de röda kuverten från oss på Collectum i Kivra eller i brevlådan. Kuvertet innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP där du reda på din pensionsprognos. Logga sedan in på minPension.se för att få hela bilden av din framtida ekonomi den dagen du väljer att gå i pension.

Så var klok som en pudel och se till att arbeta hos en arbetsgivare med kollektivavtal och passa på att fira att kollektivavtalen finns för med dem kan du känna dig lite tryggare!