12 april 2021
  • Kollektivavtalets dag
  • Röda kuvertet

Kollektivavtalad tjänstepension är den bästa löneförmånen

Idag, den 17 mars, är det kollektivavtalets dag, det är en bra dag att uppmärksamma en av de mest värdefulla förmånerna i kollektivavtalet, nämligen tjänstepensionen.

Tjänstepensionen är dessutom en allt viktigare del av den framtida pensionen. Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har alltid tjänstepension. Är du privatanställd tjänsteman heter tjänstepensionen ITP och den är ett resultat av ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Fler och fler upptäcker fördelarna med kollektivavtalad tjänstepension. Under varje månad 2018 fick ungefär 2100 privatanställda tjänstemän tjänstepensionen ITP. Dessutom tecknade varje månad 36 nya företag kollektivavtal under förra året och fick då en lösning som ger deras medarbetare mesta möjliga pension för varje krona de betalar in.

I dag motsvarar den allmänna pensionen knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan i stället få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension.

exempelbild

Som exempel får landets privatanställda tjänstemän med ITP 2, 7 300 kronor per månad i genomsnitt att lägga till den allmänna pensionen.

I den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP finns dessutom fonder som är 78 procent billigare än samma fonder på den öppna marknaden. Det innebär att pensionskapitalet inte äts upp av höga avgifter, utan så mycket som möjligt av vad arbetsgivaren betalar in går till pensionen. Som exempel får den som haft ITP 1 i fyrtio år 338 000 kronor mer i pensionskapital på grund av de låga avgifterna.

De låga avgifterna kommer av att Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, upphandlar de bolag som får förvalta pengarna i tjänstepensionen. Att vara 2,4 miljoner tjänstemän och 36 000 arbetsgivare ger ett starkt förhandlingsläge och låter oss sätta press på de som förvaltar tjänstepensionen att sänka avgifterna.

Under mars och april landar de första röda kuverten i brevlådan. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. I ditt röda kuvert och får du reda på din prognos. Logga sedan in på minPension.se för att få hela bilden av din framtida ekonomi som pensionär.