07 september 2022
  • Inför pensionering

Starkt stöd bland tjänstemännen för upphandling

Det är 82 procent som tycker det är bra att ITP-parterna (Svenskt Näringsliv och förhandlingsorganisationen PTK) och vi på Collectum upphandlar de försäkringsgivare som får förvalta tjänstepensionen ITP.

Det visar en ny undersökning som genomförts av Ipsos på vårt uppdrag Länk till annan webbplats.. Det känns bra för oss att se att en stor majoritet uppskattar den kvalitetssäkring som upphandlingarna ger. Vårt uppdrag är ju se till de som har tjänstepensionen ITP får en så hög tjänstepension som möjligt.

Att det är så många som uppskattar upphandlingen passa extra bra nu när vi på Collectum för fullt håller på att förbereda nästa ITP upphandling som ska börja gälla från oktober 2023.

Det har även visat sig att upphandlingarna gör att de som har ITP som en tjänstepension får en pension i toppklass, och det oavsett om man faktisk gör ett val var man vill placera sin pension eller om man väljer att inte göra något och då hamna i förvalsalternativet.

Att vi lyckats med våra upphandlingar visar exempelvis att de fonder som din tjänstepension kan placeras i som finns i vårt utbud på den ”öppna marknaden” Redan vid den första upphandling 2007 sänktes genomsnittsavgifterna i det upphandlade fondutbudet till 0,89 procent.

Sen dess har varje ITP upphandling gett ännu bättre avgifter, och nu kostar pensionsfonderna i genomsnitt 0,30 procent medan avgiften på samma fonder på den ”öppna marknaden” är i genomsnitt 0,95 procent, dvs mer än tre gånger så mycket jämfört med den avgift som ITP parterna upphandlat till er som har ITP som tjänstepension.

Det blir många sköna extra kronor som kan ge en bättre pension. För det man säkert vet är att det med låga avgifter blir mer pengar till tjänstepensionen och din framtida pension, istället för till onödiga avgifter till pensionsförvaltarna.

Men det är långt ifrån bara avgiften i produkterna som är viktig när vi utvärdera de offerter som försäkringsbolagen lämnar in. Vi utvärdera även att bolagen och deras produkter har funktioner och tillräcklig finansiell styrka för att kunna leverera en hög pension till pensionsspararna under många alternativa finansiella marknadsomständigheter, även i en relativt avlägsen framtid.

Vi ser just nu exempel på hur snabbt ekonomin kan ändras med höjda räntor och inflation.

En annan viktig del är att se på hela pensionen livslängd dvs även efter att den börja att utbetalas. För man ska inte gömma bort att du ska ha din pensionsutbetalning i 20-30 år och även då bör din tjänstepensions försäkring kunna leverera en bra utveckling. Vi utvärderar därför alla produkter i tre steg. Intjänandeperioden dvs fram till 55 år, stabiliseringsperioden mellan 55 och 65 år och utbetalningsperioden dvs från 65 år.

 
exempelbild