• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Ålderspension
 • /

Ålderspension

Det man ofta menar när man pratar om tjänstepension är ålderspensionen, alltså de pengar man får varje månad istället för lön när man har gått i pension.

Ålderspension

Det man ofta menar när man pratar om tjänstepension är ålderspensionen, alltså de pengar man får varje månad istället för lön när man har gått i pension.

Du som har tjänstepensionen ITP har antingen ITP 1 eller ITP 2 och den kompletterande ålderpensionen ITPK.

Din arbetsgivare sätter av pengar till din ålderspension varje månad. Du kan själv välja hur hela eller delar av pensionspengarna ska placeras.

 • Har du ITP 1 kan du välja hur hela inbetalningen till ålderspensionen ska placeras.
 • Har du ITP 2 kan du välja hur ITPK-delen av din ålderspension ska placeras. ITP 2-delen förvaltas av Alecta.

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se om du har ITP 1 eller
ITP 2.

Vad ska du välja?

Om du vill kan du själv välja om pengarna ska förvaltas i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring, och i vilket försäkringsbolag. Gör du inget val placeras pengarna i ickevalsalternativet, som är en upphandlad traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd. Vill du ha återbetalningsskydd måste du aktivt välja till det.

Korta fakta om ålderspension:

Ja, ålderspension betalas in för dig om du är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal och är över 25 år.

Din arbetsgivare betalar in till din ålderspension. Det försäkringsbolag som förvaltar pengarna betalar ut dem när du går i pension.

 • För ITP 1 går det inte att säga på förhand, utan beror på din lön, hur länge du har ITP och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna gått.
 • För ITP 2 är pensionen en viss andel av din slutlön. Storleken på ITPK-delen går inte att säga på förhand utan beror på din lön, hur länge du har ITP och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna gått.

Läs mer längre ner på sidan om hur stor pensionen blir.

ITP:s ålderspension betalas ut vid ordinarie pensionsålder. Du kan ta ut den tidigare om du väljer att gå i pension före ordinarie pensionsålder, men tidigast från 55 år.

Vad som gäller för dig beror på om du har ITP 1 eller ITP 2. Ordinarie pensionsålder är

 • 66 år om du har ITP 1
 • 65 år om du har ITP 2.

Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Ta reda på vad du har genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Ingenting, om du inte vill. Då placeras pengarna i ickevalsalternativet, som är en utvald traditionell försäkring i Alecta. Vill du själv välja i vilken sparform och i vilket försäkringsbolag ålderspensionen ska förvaltas gör du ditt val på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Du kan också välja till efterlevandeskydd om du vill att din familj ska få ersättning om du dör.

ITP 1 – pensionen är inte bestämd på förhand

ITP 1 är en premiebestämd ålderspension, vilket betyder att premien, alltså hur mycket som betalas in, är bestämd på förhand, men inte pensionen. Hur stor pensionen blir beror på din lön, hur länge du har ITP 1 och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna gått. Du kan själv välja placering av pengarna.

Din arbetsgivare betalar in

 • 4,5 procent av månadslönen upp till 47 625 kronor
 • 30 procent av lön över 47 625 kronor och upp till 190 500 kronor.

ITP 2 pensionen är bestämd på förhand

ITP 2 är en förmånsbestämd ålderpension, vilket betyder att pensionen är bestämd på förhand, men inte hur mycket som betalas in.

Pensionens storlek blir enligt tabellen nedan, förutsatt att du arbetat i 360 månader (30 år). Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.

Skriv tabellbeskr

Pensionen blir så här många procent...

... av lönedelar

10 %

upp till 571 500 kr i årslön

65 %

mellan 571 500 och 1 524 000 kr i årslön

32,5 %

mellan 1 524 000 och 2 286 000 kr i årslön

Hur mycket pengar din arbetsgivare betalar in räknas fram utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och hur mycket tjänstepension du tjänat in sedan tidigare. Det är Alecta som gör beräkningen, och det är också Alecta som förvaltar och betalar ut pengarna. Du kan inte göra några egna val för ITP 2-delen.

ITP 2-delen utgör den huvudsakliga delen av ålderspensionen för dig som har ITP 2.

ITPK – pensionen är inte bestämd på förhand

ITPK-delen är en mindre del som kompletterar ITP 2. Den är premiebestämd, vilket innebär att det är bestämt på förhand hur mycket som betalas in. Hur stor ITPK-pensionen blir beror på din lön, hur länge du har ITP 2 och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna gått.

Din arbetsgivare betalar in 2 procent av din pensionsmedförande lön till din ITPK (upp till en lön på maximalt 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en årslön på
2 286 000 kronor 2024). De pengarna kan du själv bestämma hur du vill placera.

Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension

ITP-pensionen kan utgöra en stor andel av din totala pension. Ju högre lön du har, desto större andel utgör tjänstepensionen.

Har du ITP 1 eller ITP 2?

Du som är tjänsteman och född 1979 eller senare har ITP 1. Tjänstemän födda 1978 eller tidigare har generellt sett ITP 2. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se om du har ITP 1 eller ITP 2.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm