• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Innehåll årsbesked sida 3
 • /

Sida 3

Innan premierna förs över till ditt försäkringsbolag dras

 • Collectums avgift.
 • premien för familjeskydd, om du har valt det.

Står det 0 kronor i en tabellcell, betalas det inga pengar till den försäkringen längre.

Collectums avgift
Collectums administrationsavgift är 1 procent av den inbetalda ITP 1 eller ITPK-premien. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr/år. Denna avgift drar vi innan premierna förs över till ditt försäkringsbolag.

Här ser du värdeförändringen under året. Den kan vara positiv eller negativ.

Alla som inte har valt återbetalningsskydd får ta del av arvsvinster från människor som avlider innan deras pensionskapital har betalats ut. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider då och det finns mer kapital i försäkringen.

I avgifterna för traditionell försäkring ingår

 • kapitalavgift
 • kapitalförvaltningsavgift

I avgifterna för fondförsäkring ingår

 • kapitalavgift
 • fondens avgift

Utöver detta kan försäkringsbolaget ta ut en årlig fast avgift.

Collectums avgift
Collectums administrationsavgift är 1 procent av den inbetalda ITP 1 eller ITPK-premien. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr/år. Denna avgift drar vi innan premierna förs över till ditt försäkringsbolag.

Varje år dras en avkastningsskatt från din ITPK eller ITP 1. Skatten tas ut med en schablon som gör att skatten varje år utgör en viss procentsats av värdet på din ITP. Enligt den gemensamma prognosstandarden, som Collectum följer, antas avkastningsskatten vara 0,38 % (eller 15 % av statslåneräntan som i standarden antas vara 4 % över tid). Skatten dras även om värdeförändringen på ditt sparande varit noll eller till och med negativ.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm