• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Återbetalningsskydd
  • /

Återbetalningsskydd

Har du valt återbetalningsskydd får din familj din ITP-pension den dagen du dör. Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.

Återbetalningsskydd

Har du valt återbetalningsskydd får din familj din ITP-pension den dagen du dör. Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.

Har du valt återbetalningsskydd och dör innan du gått i pension får din familj det samlade värdet av din ITP-pension utbetalt månadsvis under fem år. Om du dör medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår.

Pengarna går i första hand till din make/maka/registrerade partner eller sambo, och i andra hand dina barn. Men du kan ändra detta genom att välja andra så kallade förmånstagare, läs mer här till höger om vem som får pengarna.

Återbetalningsskydd kostar ingenting, men däremot kommer din egen pension att bli något lägre om du väljer återbetalningsskydd eftersom du går miste om en extrainsättning till din tjänstepension i form av arvsvinster.

Har du inte familj ska du inte välja återbetalningsskydd. Om din familjesituation ändras kan du lägga till det senare. Välj bort skyddet när din familj inte längre har behov av det, så höjer du din egen pension.

Se vilka val du har idag genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Korta fakta om återbetalningsskydd:

Nej, du måste välja till återbetalningsskydd om du vill ha det.

I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo. I andra hand barn.

Du kan ändra ordningen/fördelningen eller välja att pengarna istället ska gå till en tidigare make/maka/registrerad partner/sambo eller till styvbarn eller fosterbarn genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Tänk på att du kan vilja ändra ditt förordnande om din familjesituation ändras. Är du osäker på vad du skrivit i ett tidigare förordnande, skriv ett nytt.

Du kan ändra förmånstagare även när utbetalningen av din ITP eller ITPK pågår, om du har återbetalningsskydd och det gått mindre än 20 år från det att utbetalningen startade.

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande Pdf, 629.3 kB.

Du betalar ingen avgift, och den inbetalda premien till din ITP 1 eller ITPK påverkas inte heller. Däremot får du inte ta del av arvsvinster, vilket gör att din ITP-pension blir något lägre med återbetalningsskydd än utan. Klicka på den lila knappen längre ner på sidan för att läsa mer om arvsvinst.

Om du dör innan du gått i pension får din familj den pension du har hunnit tjäna in. Har du gått i pension övertar din familj de utbetalningar som återstår, dock maximalt till dess att du skulle ha fyllt 85 år.

Har du ITP 1 gäller återbetalningsskyddet hela ditt ITP-kapital. Har du ITP 2 gäller det för ITPK-delen.

Välj återbetalningsskydd om din familj har behov av pengarna ifall du skulle dö. Ta hjälp av guiden längre ner på sidan. Välj bort skyddet när familjen inte längre har behov av det.

Vad är arvsvinst?

Arvsvinster uppstår när pensionssparare som inte har valt återbetalningsskydd avlider. Deras intjänade pensionspengar går då till andra som inte heller valt skyddet. Det går inte att säga exakt hur mycket pengar arvsvinsten motsvarar eftersom det beror på hur mycket kapital som finns i försäkringen och på antaganden om hur många människor som avlider i olika åldersgrupper.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få i samma ålder som avlider, och de som avlider inte har så mycket kapital. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som dör och de har hunnit tjäna ihop mer kapital.

Generellt kan man säga att om du haft återbetalningsskydd fram till pensionen har din pension minskat med 3–5 procent jämfört med om du aldrig haft skyddet.

Välj bort skyddet när familjen inte längre behöver det

Då höjer du din egen pension, eftersom du då får ta del av arvsvinster. Genom att välja bort återbetalningsskydd innan du går i pension ökar du din egen pension med upp till 15–20 procent (vid livslång utbetalning).

Behöver jag återbetalningsskydd?

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm