• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Avstå familjepension
  • /

Avstå familjepension

Du som har ITP 2 och en årslön över 571 500 kronor (motsvarar en månadslön på 46 844 kr), kan välja om du vill styra över dina framtida inbetalningar från ITP familjepension till din egen ålderspension istället.

  • Ett skäl att avstå framtida inbetalningar till din familjepension kan vara om du inte har någon förmånstagare, det vill säga någon som kan få pengarna efter dig. Förmånstagare för familjepensionen är make, maka, registrerad partner och barn under 20 år.
  • Ett annat skäl att avstå familjepensionen är om du är sambo, eftersom sambo inte kan få ersättning från familjepensionen. Om du behöver ett efterlevandeskydd som inkluderar sambo kan du istället välja till familjeskydd till din ITPK. (Se en översikt längre ner.)
  • Även om du har förmånstagare kan du välja att avstå familjepensionen, om du anser att familjen redan är tillräckligt försäkrad och inte har behov av familjepensionen.

Vad innebär ett avstående?

Väljer du att avstå avbryts inbetalningarna till din familjepension och de styrs istället över till din ITPK.

Tidigare gjorda inbetalningar till familjepensionen kan du inte föra över till ITPK, utan denna pension finns kvar hos Alecta. När du avlider får din make/maka/registrerade partner och dina barn, om de är under 20 år, denna pension efter dig.

Viktigt att veta!

Storleken på de framtida inbetalningarna kan variera över tid beroende på kommande års inkomstbasbelopp, din egen löneutveckling och de premier din arbetsgivare betalar till Alecta.

Ditt avstående är permanent

Avståendet gäller till dess att du går i pension och för samtliga anställningar med ITP 2 som du kan ha fram till dess. Detta gäller även om din familjesituation ändras framöver. Du kan inte ångra ett avstående.

Jämförelse mellan familjepension och familjeskydd

Skriv tabellbeskrivning här


ITP familjepension

ITPK familjeskydd

Förmånstagare (den som pengarna går till när du dör)

Make, maka, registrerad partner.

Barn under 20 år

Avlider du före pensioneringen betalas pengarna i tur och ordning till

  • make, maka, registrerad partner eller sambo
  • barn oavsett ålder

Hur lång är utbetalningstiden?

Efterlevande make, maka, registrerad partner får familjepension efter dig livet ut. Begränsningar finns vid giftermål nära pensioneringen.
Läs mer om familjepension.

Du väljer utbetalningstid:
5, 10, 15 eller 20 år (dock som längst tills du skulle ha fyllt 70 år).

Hur stort belopp får förmånstagaren?

Månadsbeloppet före avståendet kan du se i ditt årsbesked. Ring oss om du vill veta månadsbeloppet efter avståendet.

Du väljer 1-4 prisbasbelopp per år.
Här ser du hur stort beloppet är varje månad.

Vilken inbetalning/kostnad handlar det om?

Inbetalningen (premien) är individuell. Kontakta oss så skickar vi dig uppgifter om din nuvarande premie och annan relevant information.

Det är din arbetsgivare som betalar premien.

Kostnaden varierar beroende på din ålder, utbetalningstiden och det belopp du väljer. Här hittar du kostnaden.

Kostnaden dras från din ITPK.

Behöver du mer information för att fatta ditt beslut är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm