• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Ersättning vid sjukdom
  • /

Ersättning vid sjukdom

ITP sjukpension ingår i din tjänstepension ITP och ger dig ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk. Den är ett komplement till ersättningen du får från Försäkringskassan.

Ersättning vid sjukdom

ITP sjukpension ingår i din tjänstepension ITP och ger dig ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk. Den är ett komplement till ersättningen du får från Försäkringskassan.

ITP sjukpension betalas ut om du varit sjukskriven längre än 90 dagar. Ersättningen täcker en del av inkomstbortfallet när du är borta från jobbet, och kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan.

Du fortsätter dessutom att tjäna in till din tjänstepension under tiden du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan, tack vare en försäkring som din arbetsgivare betalar för. Inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter dock som längst tills du fyller 66 år.

Det enda du behöver göra är att anmäla som vanligt till din arbetsgivare om du blir sjuk. När du varit sjuk i 90 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till oss.

Korta fakta om ITP sjukpension:

Ja, sjukpensionen ingår i tjänstepensionen ITP.

Du som har en anställning med ITP, är över 18 år och

  • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
  • har en pågående utbetalning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning)
  • är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid.

Din arbetsgivare betalar för försäkringen och det är Alecta som betalar ut pengarna till dig.

Du får upp till 85 procent av din lön när du är sjuk. Hur mycket och hur länge du får ITP sjukpension beror på din lön och vilken ersättning du har från Försäkringskassan.

Du sjukanmäler dig som vanligt till jobbet när du blir sjuk. Din arbetsgivare anmäler till Collectum om du är sjuk längre än 90 dagar.

Vad behöver du göra och vad får du?

Din arbetsgivare gör en sjukanmälan till oss när du varit sjuk i 90 dagar. Därefter blir du kontaktad av Alecta, som betalar ut ITP sjukpension.


Vilken dag?

Vad händer?

Var kommer ersättningen ifrån?

Hur mycket får du?

Dag
1–14

Gör sjukanmälan till jobbet.


Dag 8 behöver du gå till läkaren för att få ett sjukintyg. Skicka det till din arbetsgivare.

Du får sjuklön från din arbetsgivare. Från sjuklönen görs ett karensavdrag.

Sjuklön
minus 20 % karensavdrag.

Dag 15

Din arbetsgivare anmäler till Försäkringskassan att du är sjuk.
Du kan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Skicka in ditt sjukintyg till Försäkringskassan.

Du får sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från din arbetsgivare.

Beror på hur mycket du tjänar. Ca 90 % av din lön.

Dag 91

När du varit sjuk i 90 dagar anmäler din arbetsgivare det till Collectum.

Pengar från Försäkringskassan och ITP sjukpension som betalas ut av Alecta.

Beror på hur mycket du tjänar och hur länge du är sjuk.

Hur mycket får du från ITP sjukpension?

Beloppen i tabellen nedan gäller för nya sjukfall från och med januari 2022. Det är Alecta som betalar ut sjukpensionen. Pengarna betalas ut månadsvis. Om ditt sjukfall i Alecta startade före 2022 kvarstår de lönegränser som gällde det år du insjuknade.

Under sjukpenningtid, vid 100 procents sjukskrivning

Om du får sjukpenning från Försäkringskassan och har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i sträck, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år, kompletterar ITP sjukpension ersättningen från Försäkringskassan så här:

Sjukpension i procent av årslönen

Din årslön i kronor

Sjukdag 91-360

Fr.o.m. sjukdag 361

Upp till 525 000

10 %

-

525 000 - 1 486 000

65 %

65 %

1 486 000 - 2 229 000

32,5 %

32,5 %

Vid sjuk- eller aktivitetsersättning

Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kompletterar ITP sjukpension den ersättningen så här:

Skriv tabellbeskrivning här

Din årslön i kronor

Sjukpension i procent av årslönen

Upp till 393 750

15 %

393 750-1 486 000

65 %

1 486 000-2 229 000

32,5 %

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm