• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Familjepension
  • /

Familjepension

Familjepension är bara aktuellt för dig som har ITP 2. Det är ett efterlevandeskydd som ger familjen ersättning om du dör och är gift eller har barn under 20 år.

Familjepension

Familjepension är bara aktuellt för dig som har ITP 2. Det är ett efterlevandeskydd som ger familjen ersättning om du dör och är gift eller har barn under 20 år.

Familjepension ingår i din tjänstepension ITP om du tillhör ITP 2 och har en månadslön över 45 676 kronor.

Om du dör och har familjepension betalas ersättning ut till make/maka/registrerad partner eller barn under 20 år. Sambo kan inte få ersättningen.

Det är Alecta som betalar ut familjepensionen.

Familjepensionen går att välja bort

Du kan välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen om du inte är gift eller har barn under 20 år, eller inte tycker att din familj behöver den. Istället styrs då de framtida inbetalningarna om till din egen pension.

Tänk dock på att beslutet att välja bort familjepensionen inte går att ångra i efterhand.

Är du osäker på om du har ITP 1 eller ITP 2, logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Korta fakta om familjepension:

Ja, men bara för dig som tillhör ITP 2 och tjänar minst 45 676 kronor i månaden.

Make/maka eller registrerad partner. Barn under 20 år. Sambo kan inte få ersättningen.

Familjepension kostar ingenting för dig. Det är din arbetsgivare som betalar.

Familjepensionen beräknas på

  • din lön när du avlider – om du fortfarande arbetar och tjänar in till ITP
  • den familjepension du tjänat in innan du slutade arbeta, om du har slutat arbeta
  • om du vid dödsfallet har barn under 20 år.

Hur mycket som betalas ut och hur beloppet fördelas ser du hos Alecta. Länk till annan webbplats.

Ingenting, om du vill ha kvar familjepensionen. Vill du hellre att pengarna ska gå till din egen ITPK kan du välja bort familjepensionen. Kom bara ihåg att du inte kan ångra dig!

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att beställa en offert där du ser hur mycket pengar som betalas in till din familjepension, eller för att välja bort familjepensionen.

Regler för vem som får familjepensionen

Din efterlevande make, maka eller registrerade partner får familjepension livet ut, under förutsättning att ni har gift er

  • innan du fyllde 60 år eller
  • efter du fyllde 60 år och har varit gifta i minst fem år eller har gemensamma barn.

Familjepensionen går också till dina barn fram till den månad de fyller 20 år.

Om din efterlevande make, maka eller registrerade partner gifter om sig före 60 års ålder upphör pensionsutbetalningarna.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm