• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Familjeskydd
  • /

Familjeskydd

Om du väljer att lägga till familjeskydd får din familj ersättning om du skulle dö innan du går i pension.

Familjeskydd

Om du väljer att lägga till familjeskydd får din familj ersättning om du skulle dö innan du går i pension.

Vill du att din familj ska få ersättning om du dör innan du går i pension kan du lägga till familjeskydd till din ITP.

Du väljer hur stort belopp som ska betalas ut och hur länge det ska betalas ut. Beroende på vad du väljer kostar familjeskyddet olika mycket.

Kostnaden för skyddet dras från inbetalningen till din ITP eller ITPK. I takt med att du blir äldre blir familjeskyddet dyrare.

Pengarna går i första hand till din make/maka/registrerade partner eller sambo, och i andra hand dina barn. Men du kan ändra detta genom att välja andra så kallade förmånstagare, läs mer här till höger om vem som får pengarna.

Har du inte familj ska du inte välja familjeskydd. Om din familjesituation ändras kan du lägga till det senare. Skulle din familj inte längre ha behov av skyddet kan du välja bort det. För att se ditt val, eller om du vill ändra ditt familjeskydd, loggar du in på Mina Sidor. Länk till annan webbplats.

Familjeskyddet gäller så länge du har en aktiv anställning med ITP. Om du slutar eller är tjänstledig till 100 procent upphör familjeskyddet att gälla.

Skulle du ha ITP 2 idag men framöver byter till ITP 1 (eller tvärtom) upphör familjeskyddet också, och du måste då välja det på nytt.

Familjeskyddet kan betalas ut som längst till och med den månad du skulle ha fyllt 70 år för dig som tillhör ITP 2 och till och med den månad du skulle ha fyllt 71 om du tillhör ITP 1.

Korta fakta om familjeskydd:

Nej, du måste välja till familjeskydd om du vill ha det.

I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo. I andra hand barn.

Du kan ändra ordningen/fördelningen eller välja att pengarna istället ska gå till en tidigare make/maka/registrerad partner/sambo eller till styvbarn eller fosterbarn genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Tänk på att du kan vilja ändra ditt förordnande om din familjesituation ändras. Är du osäker på vad du skrivit i ett tidigare förordnande, skriv ett nytt.

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande Länk till annan webbplats.

Beroende på din ålder, om du har ITP 1 eller ITP 2 samt vilket belopp och vilken utbetalningstid du väljer kostar det olika mycket.

Kostnad för familjeskydd 2023

Har du valt familjeskydd före 2008? Då fungerar det annorlunda. Läs mer längre ned på sidan.

Du väljer mellan fyra belopp:

  • 4 375 kr per månad
  • 8 750 kr per månad
  • 13 125 kr per månad
  • 17 500 kr per månad

(motsvarar 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp).

Du väljer också om beloppet ska betalas ut i 5, 10, 15 eller 20 år.

Välj familjeskydd om din familj har behov av pengarna ifall du skulle dö. Välj bort skyddet när familjen inte längre har behov av det.

Har du valt familjeskydd före 2008?

Om du har ITP 2 och gjorde ett ITPK-val före den 1 april 2008 ser ditt familjeskydd annorlunda ut. Gör du ett nytt val av familjeskydd får du det nya familjeskyddet, som fungerar på ett annat sätt och som i vissa fall kan vara dyrare. Det går inte att välja tillbaka det gamla igen. Däremot kan du välja ett annat försäkringsbolag för placeringen av din ITPK utan att välja nytt familjeskydd. Då behåller du ditt gamla familjeskydd.

Det här gäller om du har det tidigare familjeskyddet:

Om du valt…

… får din familj

Kostnad

Nivån 1 förhöjt prisbasbelopp

4 458 kr per månad i fem år

21 kr per månad 2023 (dras från din ITPK)

Nivån 2 förhöjda prisbasbelopp

8 917 kr per månad i fem år

42 kr per månad 2023 (dras från din ITPK)

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm