• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Förändringar i ITP-planen 2023
  • /

Förändringar i ITP-planen 2023

Från och med 1 januari 2023 tjänar den som omfattas av ITP 1 in ålderspension upp till 66 års ålder istället för 65 år. Även rätten att få ITP sjukpension höjs till 66 år, för både ITP 1 och ITP 2.

Vi lever allt längre, och allt fler arbetar till efter 65 års ålder. Parallellt med justeringar av åldersgränser i den allmänna pensionen ändras även delar av ITP-planen. Det har kollektivavtalsparterna PTK och Svenskt Näringsliv kommit överens om, och ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Den som har ITP 1 tjänar in ålderspension upp till 66 års ålder. ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare. Ingen förändring när det gäller ålderspensionen sker för den som har ITP 2, en förmånsbestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare.

Även rätten att få ITP sjukpension förlängs till 66 år för den som fortsätter att arbeta och blir långvarigt sjuk, för både ITP 1 och ITP 2.

Ett inkomsttak börjar gälla för den med ITP 1 som en månad tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp delat på 12. För 2023 är inkomsttaket 185 750 kronor per månad. Det innebär att du inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som under en månad överstiger inkomsttaket.

Frågor och svar kring vad som gäller från 2023

Hur länge tjänar jag in till min ålderspension?

Du som har ITP 1 tjänar in ålderspension så länge du omfattas av ITP 1, men som längst till 66 år. Efter 66 år kan arbetsgivaren och den anställda göra en överenskommelse om fortsatt intjänande.

Intjänande av ålderspension för dig som har ITP 2 upphör även fortsättningsvis vid 65 års ålder. Arbetsgivaren och den anställda kan, precis som idag, göra en överenskommelse om intjänande av ålderspension enligt ITP 1 efter 65 år.

Vad innebär det nya inkomsttaket i ITP 1?

Idag tjänar du som har ITP 1 in ålderspension på hela din lön, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att du inte tjänar in pension på den del av lönen som under en månad överstiger 30 inkomstbasbelopp delat på 12. För 2023 är inkomsttaket 185 750 kronor per månad.

För ITP 2 gäller redan ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp.

Kommer tiden för hur länge ITP sjukpension kan betalas ut att höjas?

Åldersgränsen för rätt till ITP sjukpension om du arbetar höjs till 66 år. Det gäller både för dig som tillhör ITP 1 och dig som tillhör ITP 2. Höjningen gäller för nya sjukfall som inträffar efter den 1 januari 2023.

Jag är sjuk idag. Hur påverkar höjningen till 66 år mig?

Du som har ett pågående sjukfall under 2022 påverkas inte alls av höjningen. Sjukpensionen kan som längst betalas ut tills du fyller 65 år.

Hur länge gäller familjeskydd?

För ITP 2 upphör familjeskyddet vid 65 år. För ITP 1 gäller familjeskyddet fram till 66 år. Familjeskydd ingår inte automatiskt i ITP, utan är något du måste välja till om du vill ha det.

Hur länge kan familjeskydd betalas ut?

Familjeskydd för dig som tillhör ITP 2 kan som längst betalas ut till månaden före du skulle ha fyllt 70 år. För dig som tillhör ITP 1 kan familjeskyddet betalas ut som längst till månaden före du skulle ha fyllt 71 år.

Påverkas familjepensionen?

Det är blir inga förändringar. Familjepension ingår i din tjänstepension ITP om du tillhör ITP 2 och har en månadslön över 45 676 kronor (2023).

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm