• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Frågor och svar kring Alectas investeringar i amerikanska nischbanker
  • /

Frågor och svar kring Alectas investeringar i amerikanska nischbanker

Alecta är förvalsalternativ för tjänstepensionen ITP. Här nedan svarar vi på frågor om Alectas investeringar i de amerikanska bankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank.

Hur påverkas pensionssparare med ITP av Alectas investeringar i amerikanska nischbanker?

Vi förstår att många kan känna oro just nu. Alla pensionsförvaltare gör bra och dåliga affärer. Inom ITP-systemet förvaltar Alecta totalt cirka 1 200 miljarder, vilket innebär att konsekvensen för enskilda personer kommer att vara mycket liten.

Hur agerar Collectum i den här frågan?

Collectum är valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Vi följer löpande upp alla som förvaltar pensionspengar i ITP-systemet. I Alectas fall rör det sig om totalt cirka 1 200 miljarder, vilket innebär att konsekvensen för enskilda personer kommer att vara mycket liten.

ITP-systemet är konstruerat för att klara av svängningar på börsen. Alla förvaltare av pensionspengar gör både bra och dåliga investeringar. Sparhorisonten för pensionssparande är väldigt långsiktig och därför är en enskild dålig affär inte allvarlig.

Varför har Collectum upphandlat Alecta?

När Collectum vart femte år noggrant upphandlar förvaltare är det flera olika kriterier som styr. Det är bland annat historisk förmåga att ge avkastning, låg avgiftsnivå och att produkten har potential att ge en bra pensionsutbetalning.

Alla förvaltare gör dåliga affärer ibland. Som enskild pensionssparare kan man känna sig trygg med att vi tar hänsyn till historiken av både bra och dåliga affärer under längre perioder när vi upphandlar. ITP-systemet är konstruerat på så sätt för att klara av svängningar på börsen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Urvalsprocessen görs vart femte år och bygger bland annat på utvärdering av historisk förmåga att ge avkastning, låg avgiftsnivå och att produkten har potential att ge en bra pensionsutbetalning.

Beräkningarna av den pension som förväntas utbetalas prövas i tusentals olika finansiella scenarier. Det innebär att enskilda pensionssparare kan vara trygga i att de förvaltare som Collectum väljer ut också är de som har bäst möjligheter att säkra en schysst tjänstepension.


Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm