• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om en anhörig dör
  • /

Om en anhörig dör

Både Collectum och försäkringsbolagen får information om dödsfall från Skatteverket, så länge den avlidne varit bosatt i Sverige. Du som anhörig behöver inte anmäla dödsfallet till oss.

Om den avlidne var bosatt utomlands får vi däremot inte information om dödsfallet, utan du som anhörig eller den avlidnes arbetsgivare behöver anmäla det. Kontakta Alecta på telefonnummer 08-441 92 67 för mer hjälp och information.

Ersättningar till efterlevande

Följande ersättningar till efterlevande kan vara aktuella när en person som haft tjänstepensionen ITP via sin anställning avlider. Ersättningarna betalas ut med automatik.

Skriv tabellbeskrivning här

Efterlevandeskydd

Vem får pengarna?

Information om ersättningen

Vem betalar ut ersättningen?

Tjänstegrupp-livförsäkring, TGL

I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo).

I andra hand barn oavsett ålder, därefter föräldrar

Gäller om den avlidne hade en pågående anställning vid dödsfallet.

TGL betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Storleken på beloppet bestäms av den avlidnes ålder,

Om den avlidne hade barn betalas även barntillägg ut.

Läs mer om TGL.

Det försäkringsbolag där den avlidnes arbetsgivare tecknat TGL-försäkringen.

Återbetalnings-skydd

I första hand make, maka, registrerad partner eller sambo.

I andra hand barn oavsett ålder.

Gäller om den avlidne valt återbetalningsskydd till sin ITP 1 eller ITPK.

Den avlidnes pensionskapital betalas ut till de efterlevande, normalt under fem år.

Om den avlidne dött efter det att pensionen börjat betalas ut, få de efterlevande de pensions-utbetalningar som finns kvar att betala ut, som längst tills pensionen betalats ut i 20 år.

Läs mer om återbetalnings-skydd.

Det eller de försäkringsbolag som förvaltar den avlidnes tjänstepension ITP 1 eller ITPK.

Familjeskydd

I första hand make, maka, registrerad partner eller sambo.

I andra hand barn oavsett ålder.

Gäller om den avlidne valt familjeskydd till sin ITP 1 eller ITPK och dött före 65 års ålder.

Ersättning betalas ut månadsvis med det belopp och under den utbetalningstid som den avlidne valt.

Utbetalningarna pågår som längst till dess att den avlidne skulle ha fyllt 70 år.

Läs mer om familjeskydd.

Alecta

ITP 2 familjepension

I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo).

Har den avlidne barn under 20 år få även de ta del av familjepensionen.

Gäller om den avlidne hade ITP 2 och en månadslön mellan 45 676 kronor och 182 705 kronor.

Ersättningen betalas ut månadsvis och storleken på beloppet beror på den avlidnes lön.

Läs mer om ITP 2 familjepension.

 Alecta

Information från försäkringsbolagen

Du som anhörig kan komma att bli kontaktad av de försäkringsbolag där den avlidne hade pensionsförsäkringar eller något av efterlevandeskydden här ovanför. Exempelvis kan det handla om information om den avlidnes tjänstepension eller begäran om ett så kallat dödsfallsintyg.

Eventuella pågående utbetalningar till den avlidne stoppas av försäkringsbolagen så snart de fått information om dödsfallet.

Läs mer

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm