Pensionsskola

 • Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Tjänstepensionen ITP
 • /
1
Så funkar pensionssystemet
  2
  Tjänstepensionen ITP
   3
   Vad gör Collectum, och vad gör andra?
    4
    Vad behöver du göra?

     För dig som är tjänsteman

     Tjänstepensionen ITP

     Tjänstepensionen ITP har du som är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal. ITP har kommit till genom ett avtal mellan PTK på arbetstagarsidan och Svenskt Näringsliv på arbetsgivarsidan.

     Collectum är valcentral för ITP, och hos oss har du möjlighet att anpassa din ITP efter din livssituation. Gör du inget val för din ITP placeras pengarna i ett utvalt och kvalitetssäkrat ickevalsalternativ.

     Du som har ITP betalar mycket låga avgifter till försäkringsbolagen som förvaltar din tjänstepension, tack vare Collectums upphandlingar.

     Varje år får du ett rött kuvert från Collectum med ett årsbesked över din tjänstepension ITP. På Mina sidor Länk till annan webbplats. får du överblick över inbetalningarna från din arbetsgivare och valen för din ITP.

     Kollektivavtalet

     ITP är en del av kollektivavtalet

     Du har säkert hört talas om den svenska modellen. Det unika med den modellen är att det inte bara är politiker och lagar som bestämmer villkoren på arbetsplatserna i Sverige, utan till stor del arbetsmarknadens parter – alltså representanter för arbetsgivarna (genom arbetsgivarorganisationer), och representanter för de anställda (genom fackliga organisationer).

     Deras överenskommelser kallas kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar exempelvis sådant som anställningsvillkor, lön, arbetstid, semester och tjänstepension, och är bindande för de företag som tecknar dem. Det finns olika kollektivavtal för olika branscher.

     Kollektivavtalen som gäller tjänstemän i det privata näringslivet är överenskomna mellan ett arbetstagarförbund inom PTK och en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. I de kollektivavtalen ingår tjänstepensionen ITP.

     Tack vare att kollektivavtalen är framförhandlade av stora organisationer med många medlemmar bakom sig är försäkringarna som följer med avtalet betydligt förmånligare än vad du som enskild individ kan ordna på egen hand. Exempelvis är avgiften för fondförsäkringarna inom tjänstepensionen ITP en tredjedel av avgifterna för exakt samma försäkringar på den öppna marknaden.

     Med kollektivavtal på arbetsplatsen vet du att du har en bra trygghetslösning, både för dig i ditt arbetsliv, när du får barn eller blir sjuk, och för din familj om du skulle dö.

     Tack vare att din arbetsplats har kollektivavtal har du en rad viktiga anställningsförmåner. Din arbetsgivare är exempelvis skyldig att teckna tjänstepensionen ITP för dig och avsätta pengar till den.

     Förutom tjänstepension har du en rad andra försäkringar via kollektivavtalet som exempelvis kan ge dig ersättning vid sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet, eller stöd vid uppsägning. I kollektivavtalet regleras även olika anställningsvillkor.

     Du kan alltid vända dig till din arbetsgivare eller till en facklig organisation om du har frågor kring anställningsvillkoren eller kollektivavtalet på din arbetsplats.

     Det fina med kollektivavtal är att du just inte behöver göra särskilt mycket på egen hand. Du har förmåner som redan är förhandlade och klara.

     I de fall du skulle komma i behov av någon av de försäkringar som du omfattas av via kollektivavtalet, exempelvis olycksfallsförsäkring, kan du behöva göra en anmälan.

     Är du osäker på vad du behöver göra för att exempelvis få ersättning från en försäkring, eller vad som gäller för dig, fråga din arbetsgivare.

     När det gäller din tjänstepension ITP är det hos oss på Collectum du hittar det du behöver veta.

     Är du osäker på om din arbetsplats har kollektivavtal, fråga din arbetsgivare. Och skulle du byta jobb, kom ihåg att kolla om det finns kollektivavtal på nya jobbet!

     ITP - ett försäkringspaket

     Ålderspension, sjukpension och skydd för familjen

     Tjänstepensionen ITP är ett försäkringspaket som ger dig

     • pension – som du kan ta ut från 55 års ålder
     • ersättning vid långvarig sjukdom
     • skydd för din familj när du dör.

     Din arbetsgivare betalar in pengar, så kallade ålderspensionspremier, till din tjänstepension. Du har möjlighet att välja hur alla pengarna (om du har ITP 1) eller en del av pengarna (om du har ITP 2) ska placeras. Gör du inget eget val placeras pengarna i ickevalsalternativet, som är en utvald traditionell försäkring i Alecta.

     • Är du sjukskriven längre än 90 dagar får du ersättning som heter ITP sjukpension. Den är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan.
     • Om du har familj och du vill att de ska få ersättning när du dör, kan du välja till så kallade efterlevandeskydd.
     • Läs mer om vad som gäller när du är föräldraledig eller tjänstledig.

     Om du har ITP 1

     Premien som din arbetsgivare betalar in är en viss procent av din månadslön:

     • 4,5 procent av din månadslön upp till 46 438 kronor
     • 30 procent på lönedelar över 46 438 kronor

     Om du har ITP 2

     ITP 2-delen utgör den huvudsakliga delen av din tjänstepension. Den beräknas som en viss procentsats av din slutlön när du går i pension. Alecta, som förvaltar ITP 2, beräknar premien som din arbetsgivare betalar till din ITP 2 utifrån din ålder, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.

     Du som har ITP 2 har också den kompletterande tjänstepensionen ITPK. Premien som din arbetsgivare betalar in till din ITPK motsvarar 2 procent av din lön.

     Om du har ITP 1

     Pensionens storlek beror på din lön, hur länge du kommer att ha ITP 1 och värdeutvecklingen på pengarna.

     Om du har ITP 2

     ITP 2-delen motsvarar en procentandel av din slutlön, enligt följande (om du arbetat i 30 år):

     Årslön

     Pension i % av lönedel

     Upp till 557 250 kr

     10 %

     557 250 - 1 486 000 kr

     65 %

     1 486 000 - 2 229 000 kr

     32,5%

     Storleken på din ITPK-pension beror på din lön, hur länge du haft ITPK och värdeutvecklingen på pengarna.

     Du bestämmer själv om du vill välja placering för pengarna. Gör du inget val placeras de i ickevalsalternativet, en traditionell försäkring i Alecta. Du kan också välja till skydd för familjen.

     Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att anpassa din ITP efter din livssituation genom att välja skydd för familjen eller förvaltare för dina pensionspengar. Där ser du också vilka löner din arbetsgivare har rapporterat in till oss.

     Upphandlingar ger lägre avgifter

     En tjänstepension i toppklass

     Ungefär vart femte år genomför Collectum nya upphandlingar av förvaltare av tjänstepensionen ITP. På så vis ser vi till att din tjänstepension blir så hög som möjligt, tack vare låga avgifter och bra villkor. Genom upphandlingarna har vi lyckats pressa den genomsnittliga fondavgiften inom ITP med hela 78 procent sedan den första upphandlingen 2007.

     Resultatet av de lägre avgifterna, för en genomsnittlig anställd med ITP, blir ett pensionskapital som är hela 334 000 kronor större än ett sparande i motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden, efter ett arbetsliv på 40 år. Avgifterna under ett arbetsliv blir 203 000 kronor lägre inom ITP.

     Genom upphandlingarna har avgifterna till försäkringsbolagen kunnat pressas rejält. Det innebär att betydligt mer av de pengar som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension går till din framtida pension, i stället för till försäkringsbolagen som förvaltar pensionen.

     Förutom att pressa avgifterna ställer vi även andra kvalitetskrav i upphandlingarna för att säkerställa att alla de utvalda alternativen ger goda möjligheter till en hög pension.

     Samtliga upphandlade försäkringsbolag har också skrivit under hållbarhetsriktlinjerna UN Global Compact (UNGC) och UN Principles for Responsible Investment (UNPRI).

     Sammantaget garanterar upphandlingarna hög kvalitet på förvaltningen av tjänstepensionen ITP.

     Collectum genomför upphandling av förvaltare av tjänstepensionen ITP ungefär vart femte år på uppdrag av arbetsmarknadsparterna PTK och Svenskt Näringsliv, för att säkerställa bästa möjliga villkor för ditt ITP-sparande. Collectum har inget eget vinstsyfte.

     Att upphandlingarna gynnar både anställda och arbetsgivare är tydligt. Avsevärt mer av de pengar som arbetsgivaren betalar i tjänstepension går till de anställdas framtida pension, i stället för till avgifter till pensionsförvaltarna.

     Du kan välja placering själv om du vill, men du behöver inte. Genom upphandlingarna har vi sett till att även den som inte gör ett aktivt val får en mycket bra tjänstepensionsförsäkring.

     Skulle du vilja kan du när som helst flytta ditt intjänade kapital till ett annat av de valbara alternativen. Tack vare upphandlingarna är även flyttkostnaden låg. Du kan också när som helst välja till eller ta bort efterlevandeskydd till ITP eller ITPK.

     Nästa ITP-upphandling kommer att genomföras 2023. Skulle den innebära någon ändring som rör dig, exempelvis att det försäkringsbolag där du har din ITP 1 eller ITPK inte blir upphandlat, så kommer vi att informera dig.

     Ring oss

     Privat: 020-40 85 00

     Företag: 08-508 98 100

     Telefontider

     Helgfri mån-fre 08.30–16.30

     Adress

     Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm