• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Bolagslista
  • /

Bolagslista

Här hittar du de fullständiga namnen på de försäkringsbolag som du kan ha olika tjänstepensionsförsäkringar hos.

Bolag där du nu kan välja att placera din ITP 1/ITPK

Du väljer själv i vilket bolag och vilken sparform du vill ha din ITP 1 eller ITPK. Du som gör ett ITP 1-val kan välja två eller tre placeringar. Du som gör ett ITPK-val väljer en placering. Du kan när som helst ändra ditt val genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Du kan också flytta kapital från en tidigare valbar försäkring till något av de nu upphandlade försäkringsbolagen.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Sparform,
traditionell eller fond

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

502014-6865

Traditionell

AMF Pensionsförsäkring AB Länk till annan webbplats.

502033-2259

Traditionell

Folksam Tjänstepension AB Länk till annan webbplats.

559337-6741

Traditionell

Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) Länk till annan webbplats.

516401-6643

Fond

Handelsbanken Livförsäkringsaktiebolag Länk till annan webbplats.

516401-8284

Fond

Movestic Livförsäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-6718

Fond

SEB Pension och Försäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-8243

Traditionell

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

516406-0948

Traditionell

SPP Pension & Försäkring AB (publ) Länk till annan webbplats.

516401-8599

Fond

Swedbank Försäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-8292

Fond

Valbara bolag för ITP 1/ITPK, fondförsäkring, juli 2013–september 2018 som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i september 2018. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar då är det enbart ditt intjänade kapital fram till september 2018 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se ovan).

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Sparform,
traditionell eller fond

AMF Pensionsförsäkring AB Länk till annan webbplats.

502033-2259

Fond

SEB Pension och Försäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-8243

Fond

Valbara bolag för ITP 1/ITPK, traditionell försäkring, juli 2007–juni 2013, samt fondförsäkring, juli 2010-juni 2013, som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i juli 2013. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar är det enbart ditt intjänade kapital fram till juli 2013 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se de valbara bolagen högst upp på sidan).

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Sparform,
traditionell eller fond

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ.) Länk till annan webbplats.

516401-6627

Traditionell

Nordea Livförsäkring Sverige AB Länk till annan webbplats.

516401-8508

Traditionell och fond

Valbara bolag för ITP 1/ITPK juli 2007–juni 2010 och som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en fondförsäkring. Inbetalningarna till den här försäkringen har upphört, men bolaget fortsätter att förvalta ditt kapital. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se de valbara bolagen högst upp på sidan).

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Sparform,
traditionell eller fond

Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ.) Länk till annan webbplats.

516401-8219

Fond

ITPK-bolag som var valbara före juli 2007 och som inte är valbara längre

Inbetalningarna till den här försäkringen har upphört, men bolaget fortsätter att förvalta ditt kapital. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se de valbara bolagen högst upp på sidan).

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Sparform,
traditionell eller fond

Folksam ömsesidig livförsäkring Länk till annan webbplats.

502006-1585

Traditionell

Folksam LO fondförsäkringsaktiebolag (publ) Länk till annan webbplats.

516401-6619

Fond

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Länk till annan webbplats.

516401-8607

Fond

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Länk till annan webbplats.

502017-3083

Fond

KPA Fondförsäkring AB (publ) Länk till annan webbplats.

516401-6650

Fond

KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Länk till annan webbplats.

516401-6544

Traditionell

SPP Pension & Försäkring AB (publ) Länk till annan webbplats.

516401-8599

Fond

SPP Pension & Försäkring AB (publ) Länk till annan webbplats.

516401-8599

Traditionell

Förmånsbestämd ålderspension, ITP 2

Din förmånsbestämda ålderspension räknas ut med olika procentsatser för olika inkomstskikt. Ju högre lön, desto mer får du i pension.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisations-
nummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

502014-6865

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Det är din arbetsgivare som bestämt i vilket bolag ni på jobbet har er tjänstegrupplivförsäkring. Arbetsgivaren betalar också för denna försäkring. Har du TGL i Alecta, framgår det av ditt årsbesked. Ser du ingen uppgift om bolag i årsbeskedet, så hör med din arbetsgivare var ni ha er TGL.


Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

502014-6865

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

502006-6329

Folksam ömsesidig livförsäkring Länk till annan webbplats.

502006-1585

Idun liv försäkring AB (tidigare solidar) Länk till annan webbplats.

556740-1590

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag Länk till annan webbplats.

516401-6692

Movestic Livförsäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-6718

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) Länk till annan webbplats.

516401-6536

SEB Pension och Försäkring AB Länk till annan webbplats.

516401-8243

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

516406-0948

Sjukpension vid långvarig sjukdom

Om du är sjuk i mer än 90 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan du också få sjukpension från ITP utbetald.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.

502014-6865

Familjeskydd

När du gör ITPK-valet väljer du om du vill ha familjeskydd eller inte.


NamnOrganisationsnummerAlecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Länk till annan webbplats.


502014-6865

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Blir du skadad på jobbet, på väg dit eller därifrån, kan du ha rätt till ersättning för förlorad inkomst och kostnader i samband med skadan.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Organisationsnummer

Afa Livförsäkringsaktiebolag Länk till annan webbplats.

502000-9659

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm