• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Hur räknas månadsbeloppet för ITPK och ITP 1 ut?
  • /

Hur räknas månadsbeloppet för ITPK och ITP 1 ut?

Det är vi på Collectum som har tagit fram de preliminära månadsbeloppen på ditt redan intjänade kapital.

Vi har utgått från ditt utgående kapital och antagit att avkastningen är 1,9 procent (före faktiska avgifter och avkastningsskatt) fram till avtalad pensionsålder. Vi använder de faktiska avgifterna som försäkringsbolaget tar ut.

För fondförsäkring antar vi en årlig avgift som motsvarar avgiften i entrélösningen. Vi har också tagit hänsyn till om du inte har återbetalningsskydd och då tagit med intäkter till din ITP 1/ITPK i form av framtida arvsvinster. Det belopp vi har kommit fram till har sedan fördelats över en tänkt utbetalningstid från avtalad pensionsålder och livet ut.

Beloppet innebär inte ett löfte från försäkringsbolaget där försäkringen är tecknad, utan syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om månadsbeloppets storlek.

När det gäller traditionell försäkring är du alltid garanterad en viss grundpension. Om försäkringsbolagets förvaltning går bra, kan det uppstå ett överskott. Överskottet kan du få ta del av i form av återbäring. Då kommer din månadspension att vara högre än det garanterade beloppet. Men återbäringen är inte garanterad utan kan minskas om bolagets avkastning under en period är negativ. Hur garantierna ser ut varierar från bolag till bolag. När det gäller fondförsäkringar finns ingen garanterad lägsta pension eller utlovad värdeutveckling.

Collectum använder Pensionsmyndighetens livslängdsantagande. Det innebär att personer födda på 1950-, 60-, 70-, 80- och 90-talet har egna livslängdsantaganden, s.k. generationsdödlighet. Antagandet är könsneutralt, det vill säga ett gemensamt för kvinnor och män.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm