• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Min pension har sjunkit. Varför?
 • /

Min pension har sjunkit. Varför?

Om din lön inte stiger i samma takt - eller vid samma tidpunkt som inkomstbasbeloppet - kan din pensionsprognos sjunka. Häng med när vi reder ut begreppen.

Våra pensioner räknas ut efter olika lönegränser. Lönegränserna baseras i sin tur på inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och uppdateras varje år.

7,5 inkomstbasbelopp - en viktig lönegräns

Vid 7,5 inkomstbasbelopp går en lönegräns som är viktig i flera avseenden:

 • Du tjänar in allmän pension från Pensionsmyndigheten upp till denna gräns.
 • Du får 10 % i ITP 2 ålderspension för lön upp till denna gräns.
 • Tjänar du mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 65 % i ITP 2 för denna lönedel.

Så här påverkas lönegränserna

Före årsskiftet fastställde regeringen att inkomstbasbeloppet för år 2024 skulle höjas till 76 200 kr. År 2023 var beloppet 74 300 kr. Som du ser i tabellen nedan kan man i år tjäna in ITP ålderspension upp till årslönen 2 286 000 kronor. Förra året gick taket vid 2 229 000 kronor.

Hur påverkas du som tjänar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp?

Om du har samma årslön som förra året kommer

 • en större del av din lön att ligga under 7,5 inkomstbasbelopp
 • en mindre del av din lön att ligga över 7,5 inkomstbasbelopp.

Hur blir det för Åke?

2023

Förra året tjänade Åke 600 000 kronor. Hans ITP ålderspension beräknades då bli

 • 10 % av 557 250 kr = 55 725 kr
 • 65 % av 42 750 kr (600 000–557 250 kr) = 27 788 kr

Årsbeloppet blir 83 513 kr och månadsbeloppet 6 960 kr.

2024

Åke har kvar samma årslön som förra året, 600 000 kronor. Hans ITP ålderspension beräknas nu bli

 • 10 % av 571 500 kr = 57 150 kr
 • 65 % av 28 500 (600 000 – 571 500 kr) = 18 525 kr

Årsbeloppet blir 75 675 kr och månadsbeloppet 6 306 kr.

 • Den ITP ålderspension du redan har tjänat in, påverkas inte av basbeloppsändringen (se ditt årsbesked).
 • Många som ser prognosen för ålderspensionen sjunka, kompenseras till viss del genom att de kommer att tjäna in sin allmänna pension på en högre lönesumma.
 • Får Åke löneförhöjning, kommer han få en större andel 65-procentig ITP än han har i räkneexemplet ovan.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm