• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Checklista kapitalflytt
 • /

Att tänka på inför en kapitalflytt

Innan du flyttar ditt kapital kan det vara bra att undersöka vad en flytt innebär för dig. Här är en checklista som kan vara till hjälp.

 • Är syftet med din flytt att öka möjligheten att höja ditt kapital? Då ska du först och främst se om du kan sänka dina avgifter.
 • Hur mycket vill du engagera dig och vilken risknivå vill du ha? Ju högre risk du tar, desto mer bör du vara beredd att engagera dig i placeringen av din pension. Fondförsäkring innebär generellt en större risk än traditionell försäkring. Läs mer om sparformerna här.
 • Har du lång eller kort tid kvar till pension? Ju kortare tid du har kvar, desto mer kanske du vill säkra kapitalet och minska risken?
 • Vill du få din ITP 1 eller ITPK utbetalad under en kortare tid eller under resten av livet? Om du vill ta ut den under resten av livet är det bra att ta reda på bolagens regler för utbetalning ser ut. Det som har betydelse för hur stort beloppet blir per månad är försäkringsbolagets livslängdsantagande och prognosränta.
 • Har du lån, andra försäkringar eller annat sparande i ditt nuvarande försäkringsbolag? Då kan det vara bra att kolla att du inte går miste om några rabatter eller liknande om du flyttar din ITP 1 eller ITPK.
 • Har du en traditionell försäkring? Undersök då hur garantin ser ut i det bolag du funderar på att flytta till. En traditionell försäkring innehåller alltid någon form av garanti, det vill säga du är garanterad ett pensionsbelopp som inte kan minska. Garantin skiljer sig åt mellan de olika bolagen.

  Vid en flytt av en traditionell försäkring är det viktigt att du kollar vad som händer med din upparbetade garanti, så att du inte blir av med den vid flytten.

  En fondförsäkring har inga garantier.
 • Kolla också om du får med dig din upparbetade garanti till det nya bolaget.
 • Om du ska flytta från en traditionell försäkring, kolla att konsolideringsnivånligger i linje med bolagets mål, så att inte bolaget riskerar att göra en marknadsvärdesjustering.

  Konsolideringsnivån är ett mått på det ekonomiska läget hos vissa traditionella försäkringsbolag. Konsolideringen visar hur stora tillgångarna är i förhållande till de garanterade pensionsåtaganden som bolaget har (dvs. skulden till dagens och morgondagens pensionärer).

  Ska du flytta ditt kapital från en traditionell försäkring är det bra att kolla att inte konsolideringsnivån i det bolag du tänker flytta från ligger under bolagets mål.

  Marknadsvärdesjustering innebär förenklat att du inte får med dig hela värdet på din försäkring till det nya bolaget när du flyttar ditt kapital. En marknadsvärdesjustering kan inträffa om du flyttar från vissa traditionella försäkringar, och beror på att försäkringsbolagets tillgångar är lägre än de garanterade pensionsåtaganden som bolaget har (så kallad underkonsolidering).
 • Om du gör en kapitalflytt så ska du alltid kontrollera med det bolag du ska flytta ifrån så att du inte går miste om utdelning av eventuell återbäring som görs vid årsskiftet.
 • Du har möjlighet att avbryta en påbörjad kapitalflytt inom 10 dagar efter det att du fått det preliminära värdebeskedet från Collectum.

Du som har ITP 1, tänk också på:

 • Din premie är alltid uppdelad så att hälften ligger i en traditionell försäkring. Du kan därför inte flytta hela kapitalet till en fond.
 • Om du flyttar en aktiv försäkring, det vill säga som din arbetsgivare betalar in ITP 1-premier till, innebär flytten alltid att framtida premier också flyttas till det nya bolaget.

Du som har ITP 2/ITPK, tänk också på:

 • Det är inte alltid förmånligt att flytta traditionell ITPK-försäkring intjänad
  före 2007.
 • Flyttavgifterna för ITPK intjänad tidigare än 2007 kan skilja sig åt från ordinarie flyttavgifter.
 • Om du flyttar en aktiv försäkring, det vill säga som din arbetsgivare betalar
  in ITPK-premier till, innebär flytten alltid att framtida premier också flyttas
  till det nya bolaget.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm