Folksam Traditionellförsäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Mycket liten andel

Strategiska tillgångar

Mycket liten andel

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Fördelning

Den avkastning som den enskilda pensionsförsäkrade får blir ett resultat av pensionskapitalets fördelning mellan låg- respektive högriskportföljen vilket gör att avkastningen före 55 år blir individuell och att avkastningen från 55 år blir mer lika mellan pensionsspararna.

Pensionskapitalets uppskattade placeringsrisk vid olika åldrar:

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder

Aktier

Fastigheter och alternativa placeringar

Räntebärande placeringar

25 år

57 %

15 %

28 %

35 år

53 %

17 %

31 %

45 år

48 %

19 %

34 %

55 år

43 %

20 %

37 %

65 år

36 %

23 %

41 %

Med början från 55 års ålder omplaceras även pensionskapitalet enligt den fördelning som gäller för premien.

Förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Plusgarantin innebär att det garanterade pensionsbeloppet, vid pensioneringstidpunkten, beräknas på minst 80 procent av pensionskapitalet.