SPP Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja

Strategiska tillgångar

Nej

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Fördelning

Försäkringen har en individuell fördelning mellan de tre portföljerna (Tillväxt, Stabil och Trygg). Ju längre det är till pensionsåldern, desto mer av placering sker i aktier.

I varje månadsskifte tar SPP fram varje försäkrings individuella överskott och räntekänslighet. Försäkringens överskott placeras i Tillväxtportföljen och resterade del placeras i Stabil- och Tryggportföljerna. Fördelning är individuell och beroende på

  • aktuell ålder
  • val av utbetalningstid = livslängd
  • den historiska utvecklingen av sparandet.

Som kund kan man logga in på spp.se för att se kapitalet och den individuella fördelningen.

Förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Om det garanterade utbetalningsbeloppet är mindre än 70 procent av totala utbetalningsbeloppet görs en förstärkning så att garanterat utbetalningsbelopp blir 70 procent av det totala utbetalningsbeloppet.

Entrélösning SPP - Ett val ITP
Entrélösningen består av elva olika fonder. Samtliga fonder kommer från Storebrand varav fem fonder är aktiefonder och sex är räntefonder. Aktiefonderna utgörs av två globalfonder, två Sverigefonder och en tillväxtmarknadsfond. Räntedelen utgörs av en mix av korta och långa räntefonder och företagsobligationsfonder. Nedtrappning av risken börjar 6 år innan pension.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen. För att se bolagets valbara fonder, klicka på fliken Avgifter högst upp i tabellen och sedan på Detaljer till höger vid respektive bolag.


FondKategori


Storebrand Emerging Markets Plus A SEK

Tillväxtmarknader

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, företag

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Ränte - övriga obligationer

Storebrand Global Plus A SEK

Global, mix bolag

Storebrand Global Solutions A SEK

Global, mix bolag

Storebrand Grön Obligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, mix

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk

Storebrand Kortränta A SEK

Ränte - SEK obligationer, korta

Storebrand Obligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, mix

Storebrand Sverige Plus A SEK

Sverige

Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK

Sverige, små-/medelstora bolag

 


Fram till att den försäkrade är 59 år är hela kapitalet investerat i fem olika aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.