• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Jämför bolagen
  • /

Jämför bolagen

Du kan själv välja var pengarna från din ITP 1 eller ITPK ska placeras. På den här sidan kan du jämföra de valbara alternativen.

Du som själv vill välja var pengarna från din ITP 1 eller ITPK ska placeras har tio upphandlade alternativ att välja mellan – fem traditionella försäkringar och fem fondförsäkringar (med sammanlagt 119 fonder).

Du kan jämföra samtliga alternativ på en gång, eller bara vissa alternativ genom att filtrera. Ditt val gör du sedan på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Är du över 55 år?
När du närmar dig pension viktas placeringen i försäkringarna om för att minska risken och säkra det insatta kapitalet. För att jämförelserna ska vara rättvisande för dig kan du klicka för att värdeförändringen ska visas för 56 år eller äldre ovanför tabellerna.

Här hittar du mer grundläggande information om valet.

Du kan få individuella råd i Avtalats rådgivningstjänst. Länk till annan webbplats.

 


Vanliga frågor kring placering

Här svarar vi på några vanliga frågor om placering av ITP.

Sedan 2007 väljs förvaltare till tjänstepensionen ITP ut genom återkommande upphandlingar, för att säkerställa kvaliteten i de valbara försäkringarna. I den senaste upphandlingen fattade ITP-nämnden beslut om att tre–fem bolag skulle väljas ut inom traditionell försäkring och fem bolag inom fondförsäkring. Av de bolag som valde att delta och som uppfyllde grundkraven för att delta i upphandlingen, var det de alternativ som nu är valbara som valdes ut.

Läs mer om 2023 års ITP-upphandling Pdf, 2.3 MB..

En fondförsäkring ger ingen garanti om minsta pensionsutbetalning såsom en traditionell försäkring. För att säkerställa en minsta pension tillåts därför högst halva inbetalningen till tjänstepensionen placeras i en fondförsäkring inom ITP 1.

Ett obligatoriskt krav är att entrélösningen (där pengarna placeras om du inte går vidare och väljer enskilda fonder i det aktuella fondförsäkringsbolaget) ska bestå av 100 procent aktiefonder fram till 55 års ålder och att andelen aktier i fonderna inte får sjunka under 20 procent.

För utbudet av enskilda fonder inom ITP ska bolagen erbjuda minst en fond ur vardera 11 olika specificerade kategorier av fonder. Utöver fonder i de obligatoriska kategorierna är det fritt för bolagen att erbjuda valfritt antal fonder och i valfria kategorier.

Ja, du kan välja att flytta ditt kapital till ett annat av de upphandlade bolagen om du vill.

Läs mer om kapitalflytt.

Jämförelsetjänst för valbara bolag

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm