Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Liten andel

Strategiska tillgångar

Mycket liten andel

*Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Fördelning
AMF fördelar dels en kollektiv avkastning, som alla får, och dels en individuell avkastning, som individer med som har ett visst överskott får. Med en fördelningsfaktor styr AMF vilket överskott som krävs för att få den individuellt fördelade avkastningen.

Den kollektiva avkastningen beräknas utifrån en lägre finansiell risk, men med en minsta aktiedel som utgör AMFs gällande mål om en lägsta placeringsrisk. Den individuellt fördelade avkastningen beräknas utifrån en högre finanisell risk, i huvudsak enbart aktier.

AMFs riktmärken för pensionskapitalets placering vid olika åldrar: