Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Liten andel

Strategiska tillgångar

Liten andel

*Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Fördelning
Fram tills individen blir 55 år blir pensionskapitalets fördelning mellan portföljerna ett resultat av portföljernas respektive avkastning, varför försäkringskapitalets placeringsrisk och totala avkastning i den perioden blir individuell.

Pensionskapitalets uppskattade placeringsrisk vid olika åldrar:

*Avser för Folksam Liv i huvudsak aktier. Den förväntade andelen riskbärande tillgångar vid individens olika åldrar är beräknade med Collectums antaganden om bland annat avkastning, varför den kan skilja från Folksams egen beräkning.