Entrélösning - Futur Total
Pengarna placeras först i en entrélösning. Entrélösningen består av två fonder. Aktiefonden är en global indexfond vilket gör att cirka 1 procent är placerat i Sverige. Räntefonden är en kort räntefond.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


Danske Invest SICAV - Global Index SI

Global, mix bolag

Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI

Ränte - SEK obligationer, företag


Fram till 60 års ålder är hela kapitalet investerat i global aktiefond och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.