Entrélösning - Handelsbanken ITP Balanserad

Entrélösningen består av fem fonder varav fyra aktiefonder. Akitefonderna utgörs i storleksordning av en Sverigefond, en globalfond samt en tillväxtmarknadsfond och en branschfond. Räntefonden är en kort räntefond.

Den successiva omfördelningen från aktiefonder till att även innehålla en räntefond påbörjas tio år före den avtalade pensionsåldern. När fördelningen nått 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder är omfördelning klar. Vid livsvarig utbetalning uppnås målfördelningen tjugo år efter avtalad pensionsålder.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)

Global, tillväxtbolag

Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)

Branschfond, ny energi

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

Sverige

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK)

Tillväxtmarknader

Handelsbanken Institutionell Kortränta (A1 SEK)

Ränte - SEK obligationer, korta


Fram till att den försäkrade är 56 år är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.