Entrélösning - Handelsbanken ITP Balanserad
Pengarna placeras först i en entrélösning. Entrélösningen består av fyra fonder. Aktiedelen består av tre fonder. Handelsbankens entréslösning är den enda entrélösningen där det ingår en fond som är inriktad mot tillväxtmarkanderna, Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema. Räntedelen består av en lång räntefond.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)

Global, mix bolag

Handelsbanken Långräntefond Criteria

Ränte - SEK obligationer, långa

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

Sverige

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Tillväxtmarknader


Fram till 55 års ålder är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.

Från 55 år till 65 år trappas andelen aktier ned med 3,5 procentenheter per år och därefter med 2 procentenheter per år ned till slutlig nivå på 25 procent aktier vid 85 års ålder.