Entrélösning Länsförsäkringar ITP

Entrélösningen består av fyra fonder uppdelad på två delar. Dels LF Spara som innehåller en global och en svensk aktiefond och dels LF Bevara som innehåller en kort och en lång räntefond. Risknedtrappning påbörjas 6 år innan pension och pågår till 13 år efter pension vid livsvarig utbetalning.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen. För att se bolagets valbara fonder, klicka på fliken Avgifter högst upp i tabellen och sedan på Detaljer till höger vid respektive bolag.


FondKategori


Länsförsäkringar Global Index

Global, mix bolag

Länsförsäkringar Kort räntefond

Ränte - SEK obligationer, korta

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

Ränte - SEK obligationer, mix

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Sverige

Fram till att den försäkrade är 59 år är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter börjar pensionskapitalet viktas över till att även innehålla räntor.